نقشه سایت

نقشه سایت

صفحه نخست

رونمایی از سفرنامه تختی به مناسبت زادروزش

بانک دیجیتالی کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

عکس

بازی های المپیک

بازی های آسیایی

بازی ها

بازی های المپیک
1948
1952، هلسینکی
1956، ملبورن
آرشیو عکس های بازی های المپیک 1956 ملبورن
1960
آرشیو عکس های بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا
عکس بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا
عکس بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا
عکس بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا
عکس بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا
عکس بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا
عکس بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا
عکس بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا
عکس بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا
1964
1968
1972،مونیخ
بازی های المپیک 1972 مونیخ
بازی های المپیک 1972 مونیخ
بازی های المپیک 1972 مونیخ
بازی های المپیک 1972 مونیخ
1976، مونترال
بازی های المپیک 1976 مونترال
بازی های المپیک 1976 مونترال
بازی های المپیک 1976 مونترال
بازی های المپیک 1976 مونترال
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020
بازی های آسیایی
1951
1954
1962
1966
1970
آرشیو بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند
بازی های آسیایی 1970 بانکوک، تایلند
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018

کمیسیون ها

فیلم

اسناد

موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک

عکس

اشیاء موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک

سردیس های موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک

استاد میرابوالقاسم فارسی

بازی های المپیک
بازی های آسیایی

فیلم

قهرمانان و مدال آوران موزه ملی ورزش

اسناد

تاریخ شفاهی ورزش ایران

موضوع محور

اماکن ورزشی شهر تهران

آموزش و پرورش

بازی های آسیایی تهران 1974

بسکتبال

تکواندو

زنان

سازمان تربیت بدنی و وزارت آموزش و پرورش

فوتبال

کشتی

کمیته ملی المپیک

مطبوعات

والیبال

ورزش معلولین و جنبش پارالمپیک

وزنه برداری

تنیس روی میز

پیشکسوتان

شخص محور

ابراهیمی مجاوری، لیلا

الف

ابراهیمی مجاوری، لیلا
فیلم
عکس
اسناد
احتشام زاده، امیر
فیلم
عکس
اسناد
افشار، ابراهیم
فیلم
عکس
اسناد
اکبرآبادی، مرضیه
فیلم
عکس
اسناد
اکبری، احمد
فیلم
عکس
اسناد
آسمانی، فروغ
فیلم
عکس
اسناد
آهنچی، محمد
فیلم
عکس
اسناد
الماسی، داوود
فیلم
عکس
اسناد
ابراهیمی، غلامرضا
فیلم
عکس
اسناد
آذرپاد، محمد اسماعیل
فیلم
عکس
اسناد
امینی، خسرو
فیلم
عکس
اسناد
انصاری، عبدالرضا
فیلم
عکس
اسناد
آتشی، عنایت
فیلم
عکس
اسناد
ارغوانی، داوود
فیلم
عکس
اسناد
ایزدپناه، محمدمهدی
فیلم
عکس
اسناد
اسلامیان، عاطفه
فیلم
عکس
اسناد
اجلی، مظفر
فیلم
عکس
اسناد

ب

باغستانی، عباس
فیلم
عکس
اسناد
برجسته، بهروز
فیلم
عکس
بهروز برجسته
اسناد
برجیان، منصور
فیلم
عکس
اسناد
بلوری زاده، پدیده
فیلم
عکس
اسناد
بیدار، محمد جعفر
فیلم
عکس
اسناد
بهزادی، پریسا
فیلم
عکس
اسناد
برزگر، منصور
فیلم
عکس
اسناد
بابویی، حسین
فیلم
عکس
اسناد
باقری، کورش
فیلم
عکس
اسناد

پ

پیراکوه، آزاده
فیلم
عکس
اسناد
پارب، سنتی
فیلم
عکس
اسناد
پولادگر، محمد
فیلم
عکس
اسناد
پهلوان، محمدرضا
فیلم
عکس
اسناد

ت

ترابی، سیف الله
فیلم
عکس
اسناد

ث

ج

جاسمیان، حمید
فیلم
عکس
اسناد
جعفری حجین ،افسر
فیلم
عکس
اسناد
جلالی، ابوالفضل
فیلم
عکس
اسناد
جوادی، ابراهیم
فیلم
عکس
اسناد
جهانی، غفور
فیلم
عکس
اسناد
جیرودی، حجت الله
فیلم
عکس
اسناد

چ

چرندابی،حبیب
فیلم
اسناد
عکس

ح

حبیبی ، امامعلی
فیلم
عکس
اسناد
حبیبی ، حسن
فیلم
عکس
اسناد
حبیبی، گودرز
فیلم
عکس
اسناد
حداد، محمود
فیلم
عکس
اسناد
حسینی، امیر
فیلم
عکس
اسناد
حیدری، علی اکبر
فیلم
عکس
اسناد
حاتمی، مهران
فیلم
عکس
اسناد
حدادی، حامد
فیلم
عکس
اسناد
حسینی، الهام
فیلم
عکس
اسناد
حمیدی، مهرزاد
فیلم
عکس
اسناد

خ

خادم حقیقت، محمد
فیلم
عکس
اسناد
خبیری، مهدی
فیلم
عکس
اسناد
خدامرادی، نادر
فیلم
عکس
اسناد
خوش جمال فکری، سارا
فیلم
عکس
اسناد

د

دهخدا، محمدرضا
فیلم
عکس
اسناد

ذ

ذوالقدر، غلامحسین
فیلم
عکس
اسناد

ر

روشن، حسن
فیلم
عکس
اسناد
رسولی، ماندانا
فیلم
عکس
اسناد
روحی دهکردی، میترا
فیلم
عکس
اسناد
راغفر، حسین
فیلم
عکس
اسناد
رضوی، محمدحسین
فیلم
عکس
اسناد
ریاحی، داراب
فیلم
عکس
اسناد
رغبتی، علی
فیلم
عکس
اسناد
رحیمی، اصغر
فیلم
عکس
اسناد

ز

زارع، کامران
فیلم
عکس
اسناد
زمان آبادی، غلامحسین
فیلم
عکس
اسناد
زندی، منوچهر
فیلم
عکس
اسناد
زرگرصالح، نینا
فیلم
عکس
اسناد
زهتاب، محمد
فیلم
عکس
اسناد

ژ

ژافره، پرویز
فیلم
عکس
اسناد

س

سجادی، حمید
فیلم
عکس
اسناد
سجادی، نصرالله
فیلم
عکس
اسناد
سرخیل، حسین
فیلم
عکس
اسناد
سروری ، جمیله
فیلم
عکس
اسناد
سعیدی، کیکاوس
فیلم
عکس
اسناد
سیف پور، محمد ابراهیم
فیلم
عکس
اسناد
ساوه شمشکی، عیسی
فیلم
عکس
اسناد
سرحدی، کاوه
فیلم
عکس
اسناد
سیروس پور، پرویز
فیلم
عکس
اسناد
سیدباقری، احمد
فیلم
عکس
اسناد

ش

شجاعی، فریده
فیلم
عکس
اسناد
شرفی، اصغر
فیلم
عکس
اسناد
شعبانی، غلامحسین
فیلم
عکس
اسناد
شمشکی، افسانه
فیلم
عکس
اسناد
شیبانی، فریدون
فیلم
عکس
اسناد
شاهوردیان، روبن
فیلم
عکس
اسناد
شاکری، علی
فیلم
عکس
اسناد

ص

صدارتی، مریم
فیلم
عکس
اسناد
صفوی همامی، شهلا
فیلم
عکس
اسناد

ض

ضیاآذری، حسن
فیلم
عکس
اسناد

ط

طالقانی ، محمدرضا
فیلم
عکس
اسناد
طاووسی، هادی
فیلم
عکس
اسناد
طاهریان،طاهره
فیلم
عکس
اسناد
طریقت، ریحانه
فیلم
عکس
اسناد

ظ

ظلی، فرامرز
فیلم
عکس
اسناد

ع

عبدالهی ، نصرالله
فیلم
عکس
اسناد
عبدالهی نیا،احمد
فیلم
عکس
اسناد
عرب عامری، الهه
فیلم
عکس
اسناد
عظیمی، ناصر
فیلم
عکس
اسناد
علی آبادی ، رحیم
فیلم
عکس
اسناد
عربی، مریم
فیلم
عکس
اسناد
عموزاده خلیلی، رضا
فیلم
عکس
اسناد

غ

غزالیان، قاسم
فیلم
عکس
اسناد
غیاثی، تیمور
فیلم
عکس
اسناد

ف

فائقی، سعید
فیلم
عکس
اسناد
فرزامی، غلامحسین
فیلم
عکس
اسناد
فرهادی زاد، مهین
فیلم
عکس
اسناد
فریاد شیران ، نادر
فیلم
عکس
اسناد

ق

قراخانلو، رضا
فیلم
عکس
اسناد
قاسم پور، ابراهیم
فیلم
عکس
اسناد
قاسمی، مسعود
فیلم
عکس
اسناد

ک

کاشانی، جعفر
فیلم
عکس
اسناد
کاظمی، صدرالدین
فیلم
عکس
اسناد
کردبچه، شهرزاد
فیلم
عکس
اسناد
کردبچه، قاسم
فیلم
عکس
اسناد
کرم زاده، فاطمه
فیلم
عکس
اسناد
کلانی، حسین
فیلم
عکس
اسناد
کوچویی، آلبرت
فیلم
عکس
اسناد
کوره چیان، مهین
فیلم
عکس
اسناد
کاشانی، نادر
فیلم
عکس
اسناد
کفاشیان، علی
فیلم
عکس
اسناد

گ

ل

لطیفی، نادر
فیلم
عکس
اسناد
لیموچی، سیما
فیلم
عکس
اسناد

م

مجرد، ناصر
فیلم
عکس
اسناد
محمدی، قاسم
فیلم
عکس
اسناد
مشرف جوادی، بتول
فیلم
عکس
اسناد
مصطفوی، داریوش
فیلم
عکس
اسناد
ملاقاسمی، محمود
فیلم
عکس
اسناد
موحد، عبدالله
فیلم
عکس
اسناد
موسوی نسب، یوسف
فیلم
عکس
اسناد
مهاجرانی، حشمت
فیلم
عکس
اسناد
مقانلو، بیژن
فیلم
عکس
اسناد
محمدیان، عسکری
فیلم
عکس
اسناد
مشحون، محمود
فیلم
عکس
اسناد
میر، حسن
فیلم
عکس
اسناد
مددی، نادره
فیلم
عکس
اسناد

ن

نژادنایبی، صغری
فیلم
عکس
اسناد
نعمتی، زهرا
فیلم
عکس
اسناد
نوریان، غلامحسین
فیلم
عکس
اسناد
نظم ده، مجتبی
فیلم
عکس
اسناد
نیکخواه بهرامی، صمد
فیلم
عکس
اسناد
نادی، علیرضا
فیلم
عکس
اسناد
نصیری، محمد
فیلم
عکس
اسناد
نظم ده، مجتبی
فیلم
عکس
اسناد

و

وحیدیان، اشرف
فیلم
عکس
اسناد
وکیلی، محمد
فیلم
عکس
اسناد

ه

هادوی، فریده
فیلم
عکس
اسناد
هادیزاده، علی اصغر
فیلم
عکس
اسناد
هاشمی رفسنجانی، فاطمه
فیلم
عکس
اسناد
هاشمی رفسنجانی، فائزه
فیلم
عکس
اسناد
هاشمی طبا، مصطفی
فیلم
عکس
اسناد

ی

یزدانی خرم، محمدرضا
فیلم
عکس
اسناد
یعقوبی، محمد مهدی
فیلم
عکس
اسناد
یوسفی، شقایق
فیلم
عکس
اسناد

کتابخانه دیجیتال

عضویت

بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک

فرم

هفت سین سال 1400

عکس

تک اثر

ورزش، المپیک ،پارالمپیک

تاریخ ورزش ایران

المپیک

المپیک باستان

المپیک نوین

پارالمپیک

تاریخچه تاسیس کمیته ملی پارالمپیک

اهداف کمیته ملی پارالمپیک

جنبش پارالمپیک و کمیته بین المللی پارالمپیک

تاریخچه ورزش معلولین

درباره موزه

معرفی موزه

معرفی مدیر موزه

دکتر سید محسن میر

فعالیت های موزه

نشست های هم اندیشی تاریخ ورزش ایران

نخستین نشست هم اندیشی تاریخ ورزش ایران

دومین نشست هم اندیشی تاریخ ورزش ایران

سومین نشست هم اندیشی تاریخ ورزش ایران

سمپوزیوم

قوانین و مقررات

اصول بازدید

زمان بازدید

تعطیلات

بازدید گروهی

تصویربرداری

آموزش و پژوهش

نشست هم اندیشی تاریخ ورزش ایران

کتاب های چاپ شده موزه

انتشارات

آموزش المپیک

معرفی و تاریخچه جنبش المپیک

آموزش المپیک

مسابقه جنبش المپیک

گزارش تصویری

عکس

المپیک 2010

المپیک 2018

آیین افتتاحیه موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک

هدایا به موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک

اهدا مدال لباس حامد حدادی به موزه المپیک

مراسم اهدا مدال و کاپ افتخارآفرینان ورزش کشور به موزه المپیک

مراسم اهدا مدال و کاپ افتخارآفرینان ورزش کشور به موزه المپیک

مراسم اهدا مدال و کاپ افتخارآفرینان ورزش کشور به موزه المپیک

مراسم اهدا کاپ افتخارآفرینان ورزش راگبی و بازدید از موزه

بازدیدها

بازدید مدیران کل تربیت بدنی سراسر کشور از موزه

بازدید روساء و دبیران کل کمیته ملی المپیک از موزه

بازدید ریاست سازمان بهزیستی از موزه

بازدید دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از موزه المپیک

بازدید کنندگان موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک در آذر ماه

بازدید کنندگان موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک در آذر ماه

آیین بزرگداشت و رونمایی از دست نوشته های غلامرضا تختی

رویدادها در موزه ملی ورزش،المپیک و پارالمپیک

فیلم

آیین بزرگداشت و رونمایی از رونوشته های جهان پهلوان تختی

نمایی از موزه ورزش، المپیک و پارالمپیک

صحبت های دکتر سید محسن میر در برنامه صبح به خیر ایران

گزارش تصویری مراحل ساخت تندیس ها و راه اندازی موزه ملی ورزش

قهرمانان و مدال آوران ورزش ایران

اخبار ورویدادها

اخبار

رویدادها در موزه

تور مجازی

طبقه همکف

طبقه اول

تالار اصول و نشانه های المپیک

تالار المپیک باستان

تالار المپیک نوین

تالار رشته های المپیکی و پارالمپیکی

تندیس ها و الواح

گاه شمار بازیهای المپیک

طبقه دوم

تالار بانوان

تالار جام ها

تالار جوانمردی و پهلوانی

تالار رسانه

تالار قهرمانان و نام آوران ورزش ایران

تالار مدال ها

تالار ورزش باستان ایران

تالار ورزش نوین ایران

تالار ورزشهای کهن ایران

چوگان وسوارکاری

تور مجازی 360 درجه

راهنما تور مجازی 360 درجه

نگارخانه

جهان پهلوان غلامرضا تختی

سالگرد پنجاه و چهارمین درگذشت غلامرضا تختی

آثار زنده یاد میر ابولقاسم فارسی

بازی های المپیک

بازی های آسیایی

پیوند ها

ارتباط با موزه

تماس با ما

همکاری با موزه

درخواست زمان بازدید

فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی از موزه

فرم نظرسنجی از سایت موزه

رسانه و آلبوم

اعضای سایت

جستجو

فهرست زیرپورتالها

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها