جهان پهلوان غلامرضا تختی

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

جهان پهلوان غلامرضا تختی
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
جهان پهلوان غلامرضا تختی
جهان پهلوان غلامرضا تختی
جهان پهلوان غلامرضا تختی
بازی‌های المپیک ۱۹۵۲ هلسینکی
بازی‌های المپیک ۱۹۵۲ هلسینکی
بازی‌های المپیک ۱۹۵۲ هلسینکی
بازی‌های المپیک ۱۹۵۲ هلسینکی
بازی‌های المپیک ۱۹۵۲ هلسینکی
بازی‌های المپیک ۱۹۵۲ هلسینکی
غلامرضا تختی پیش از اعزام به بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن
غلامرضا تختی پیش از اعزام به بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن
غلامرضا تختی پیش از اعزام به بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن
دیدار پایانی مسابقات کشتی المپیک ۱۹۵۶ملبورن
دیدار پایانی مسابقات کشتی المپیک ۱۹۵۶ملبورن
دیدار پایانی مسابقات کشتی المپیک ۱۹۵۶ملبورن
غلامرضا تختی ایستاده بر سکوی نخست بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ملبورن
غلامرضا تختی ایستاده بر سکوی نخست بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ملبورن
غلامرضا تختی ایستاده بر سکوی نخست بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ملبورن
استقبال مردم پس از بازگشت قهرمانان ایران از المپیک ۱۹۵۶ ملبورن
استقبال مردم پس از بازگشت قهرمانان ایران از المپیک ۱۹۵۶ ملبورن
استقبال مردم پس از بازگشت قهرمانان ایران از المپیک ۱۹۵۶ ملبورن
رژه کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
رژه کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
رژه کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
بازی‌های المپیک ۱۹۶۰ رم
تختی در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو
تختی در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو
تختی در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو
تختی در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو
تختی در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو
تختی در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو
غلامرضا تختی در تیم اعزامی به مسابقات جهانی کشتی ۱۹۵۴ ژاپن
غلامرضا تختی در تیم اعزامی به مسابقات جهانی کشتی ۱۹۵۴ ژاپن
غلامرضا تختی در تیم اعزامی به مسابقات جهانی کشتی ۱۹۵۴ ژاپن
مسابقات جهانی ۱۹۵۷ استانبول
مسابقات جهانی ۱۹۵۷ استانبول
مسابقات جهانی ۱۹۵۷ استانبول
مسابقات جهانی کشتی ۱۹۵۷ استانبول
مسابقات جهانی کشتی ۱۹۵۷ استانبول
مسابقات جهانی کشتی ۱۹۵۷ استانبول
مسابقات جهانی ۱۹۵۷ استانبول
مسابقات جهانی ۱۹۵۷ استانبول
مسابقات جهانی ۱۹۵۷ استانبول
مراسم افتتاحیه مسابقات جهانی ۱۹۵۹ تهران
مراسم افتتاحیه مسابقات جهانی ۱۹۵۹ تهران
مراسم افتتاحیه مسابقات جهانی ۱۹۵۹ تهران
غلامرضا تختی بر سکوی نخست مسابقات جهانی ۱۹۵۹ تهران
غلامرضا تختی بر سکوی نخست مسابقات جهانی ۱۹۵۹ تهران
غلامرضا تختی بر سکوی نخست مسابقات جهانی ۱۹۵۹ تهران
مسابقات جهانی ۱۹۶۱ یوکوهاما ژاپن
مسابقات جهانی ۱۹۶۱ یوکوهاما ژاپن
مسابقات جهانی ۱۹۶۱ یوکوهاما ژاپن
غلامرضا تختی بر سکوی قهرمانی مسابقات جهانی ۱۹۶۱ یوکوهاما
غلامرضا تختی بر سکوی قهرمانی مسابقات جهانی ۱۹۶۱ یوکوهاما
غلامرضا تختی بر سکوی قهرمانی مسابقات جهانی ۱۹۶۱ یوکوهاما
مسابقات جهانی ۱۹۶۲ تولیدو آمریکا
مسابقات جهانی ۱۹۶۲ تولیدو آمریکا
مسابقات جهانی ۱۹۶۲ تولیدو آمریکا
غلامرضا تختی بر سکوی دوم مسابقات جهانی ۱۹۶۲ تولیدو
غلامرضا تختی بر سکوی دوم مسابقات جهانی ۱۹۶۲ تولیدو
غلامرضا تختی بر سکوی دوم مسابقات جهانی ۱۹۶۲ تولیدو
بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو
بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو
بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو
بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸توکیو
بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸توکیو
بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸توکیو
غلامرضا تختی بر سکوی قهرمانی مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو و کسب مدال طلا.
غلامرضا تختی بر سکوی قهرمانی مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو و کسب مدال طلا.
غلامرضا تختی بر سکوی قهرمانی مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو و کسب مدال طلا.
غلامرضا تختی با تیم در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی قزوین در سال ۱۳۳۴
غلامرضا تختی با تیم در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی قزوین در سال ۱۳۳۴
غلامرضا تختی با تیم در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی قزوین در سال ۱۳۳۴
محل برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۳۴ به میزبانی قزوین
محل برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۳۴ به میزبانی قزوین
محل برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۳۴ به میزبانی قزوین
غلامرضا تختی پس از قهرمانی در مسابقات کشوری در سال ۱۳۳۴ به میزبانی قزوین
غلامرضا تختی پس از قهرمانی در مسابقات کشوری در سال ۱۳۳۴ به میزبانی قزوین
غلامرضا تختی پس از قهرمانی در مسابقات کشوری در سال ۱۳۳۴ به میزبانی قزوین
مسابقه دوستانه ایران و شوروی در تهران.
مسابقه دوستانه ایران و شوروی در تهران.
مسابقه دوستانه ایران و شوروی در تهران.
غلامرضا تختی و حریفش الکساندر مدوید در مسابقه دوستانه ایران و شوروی به میزبانی تهران
غلامرضا تختی و حریفش الکساندر مدوید در مسابقه دوستانه ایران و شوروی به میزبانی تهران
غلامرضا تختی و حریفش الکساندر مدوید در مسابقه دوستانه ایران و شوروی به میزبانی تهران
دیدار پایانی کشتی پهلوانی کشور در کاخ مرمر
دیدار پایانی کشتی پهلوانی کشور در کاخ مرمر
دیدار پایانی کشتی پهلوانی کشور در کاخ مرمر
غلامرضا تختی سه دوره پهلوان کشور
غلامرضا تختی سه دوره پهلوان کشور
غلامرضا تختی سه دوره پهلوان کشور
نمایی از مدال‌ها و نشان‌های افتخار جهان پهلوان غلامرضا تختی
نمایی از مدال‌ها و نشان‌های افتخار جهان پهلوان غلامرضا تختی
نمایی از مدال‌ها و نشان‌های افتخار جهان پهلوان غلامرضا تختی

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها