به نام خدا سومین هم اندیشی تاریخ ورزش ایران

3rd Symposium on the history of Iran s sport & Olympic2.Nov.2009

Olympic Museum of IRAN


با عنوان: آسیب شناسی تاریخ ورزش ایران

 
 
 
 
اسامی هیات علمی سومین هم اندیشی تاریخ ورزش ایران
 
به ترتیب حروف الفبا:
- دکتر ایرج اوصیاء (رئیس انجمن پیشکسوتان ایران)
- دکتر حسن باستانی راد ( استادیاردانشگاه- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
- دکتر ناصر تکمیل همایون(استاد دانشگاه – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 
- دکتر مهرزاد حمیدی (استادیاردانشگاه تهران- عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران- رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)
دکتر سید نصرالله سجادی( استاد یار دانشگاه تهران – عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران)
دکتر هایده صیرفی ( مدرس دانشگاه-  مدیر مرکز مطالعات و موزه آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک- عضو انجمن بین المللی تاریخ نگاران المپیک) 
اسماعیل کدخدازاده(پژوهشگر- عضو دائمی جامعه تاریخ نگاران المپیک)
دکتر عباسعلی گائینی( استاد دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران)
اسامی  کادر اجرایی سومین هم اندیشی تاریخ ورزش ایران
Executive  Group
ریاست:  دکتر مهرزاد حمیدی 
دبیر همایش: دکتر هایده صیرفی
مدیراجرایی و دبیرخانه: سمیرا تبارکی فرد
اموربین الملل: مریم جعفری
کمیته روابط عمومی: آزاده نجفی، محمد رضا ریاحی، عمید کماسی، رحمانی
 

بارزترین اهداف این هم اندیشی دست یافتن به نکات زیر است:

- شناخت بیشتر پیشینه و ریشه های تاریخی ورزش 
- ارتقاء سطح دانش در حیطه ی تاریخ  ورزش
- ترویج علمی تاریخ ورزش در کشور 
- بسترسازی مناسب جهت ارائه دیدگاههای علمی
- تبادل نظر پژوهشگران و صاحبنظران داخلی و خارجی در این حیطه 
- ارائه ی آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه ی تاریخ ورزش ایران 
- تبادل یافته های علمی - پژوهشی میان گروه های دانشگاهی و متخصصان ورزشی کشور
 
این نشست مقدمه و آغازی است بر این رصد و رسیدن به این پرسش ها که: اشکالات و نواقص این امر
چیست؟ چگونه می تواند رفع شود؟ کندی ها و کاستی های آن چیست ؟   چگونه می تواند همگن شود؟
چگونه و چه کیفیتی باید داشته باشد ؟ به کدام سمت و سو باید برود ؟ با چه کیفیتی حرکت کند؟
 
از این رو در راستای شگل گیری مرکز مطالعات آکادمی و طراحی و برنامه ریزی برای مطالعات
 راهبردی و برنامه ریزی مرکز مطالعات این نکات مد نظر است : 
ارزیابی عملکرد فرهنگی گذشته در حوزه ورزش به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف
         
  ٢ -  ارزیابی وضعیت کنونی
  ٣ – آینده پژوهی و پیش بینی آینده فرهنگی به منظور شناخت
 
برگزاری این نشست نه تنها بررسی وضعیت تاریخ ورزش ایران طی سال های اخیر است ، بلکه
 فراتر از آن نوعی نقد وضع موجود و ایجاد انگیزه و حساسیت لازم برای پژوهشگران است.
شناسایی تاریخ نگاران و علاقمندان مهم ورزشی و دعوت از آنها منجر به تبادل نظر در وضع کیفی
 و کمی تاریخ ورزش خواهد بود.
این هم اندیشی ها اختصاص دارد به تاریخ ورزش در گستره فرهنگی ایران  زمین که نخستین گام 
در فراخواندن اساتید و پژوهشگران و علاقمندان در حیطه های گوناگون تاریخ ورزش از منظر 
تاریخ و فرهنگ و باستان شناسی و جامعه شناسی و مردم شناسی و قوم شناسی و ادبیات و هنر و ... است.
 
 

گذری بر دو هم اندیشی پیشین

نخستین هم اندیشی بین المللی تاریخ ورزش در گستره فرهنگی ایران زمین

 

 

این هم اندیشی اختصاص داشت به تاریخ ورزش در گستره ی فرهنگی ایران زمین  که پیرامون سه محور برگزار گردید : 
-   ورزش در ایران باستان
-   ورزش از اغاز اسلام تا صفویه
-   ورزش از صفویه تا عصر حاضر
 
بارزترین اهداف این هم اندیشی دست یافتن به این نکات بود   :
 
-   شناخت بیشتر پیشینه و ریشه های تاریخی ورزش کشور
-  ارتقاء سطح دانش و ترویج علمی تاریخ  و فرهنگ ورزش
-  بسترسازی مناسب جهت ارائه دیدگاههای علمی و تبادل یافته های پژوهشگران و صاحبنظران داخلی و خارجی
 

نشست اول

 
هیئت رئیسه نشست اول 
دکتر محمود  بروجردی ، آقای سید امیر حسینی ، استاد  سید رضا سکاکی ، آقای محمدرضا ریاضی
آقای محمدرضا ریاضی ، دکتر هایده صیرفی
 
 
عناوین سخنرانی ها
 
 1- دکتر جواد کریمی (استاد دانشگاه -عضو هیئت علمی دانشگاه  کرمانشاه) 
"نقش و اهمیت ورزش در ایران باستان " 
2-  دکتر زهره زرشناس (استاد پژوهش –عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)"رستم پهلوان درسٌغد   "                                                   
3- آقای سلیمان عبدالواخیدف (وزیر ورزش تاجیکستان ) "پیوند های مشترک فرهنگی - ورزشی ایرانیان و تاجیکان  "      
4- دکتر سیروس جاوید (پژوهشگر و تاریخ نگار  - آلمان )"  ریشه های بازی های المپیک را باید در
 ایران جستجو کرد."
5-  دکتر رحیم  رمضانی نژاد (استاد دانشگاه – عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان) "بررسی  وضعیت کمی و کاربرد ابزارها و رشته های ورزشی در ایران باستان   "                  
6- آقای برات محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی – دانشگاه ارومیه)  "بلند آوازی ایرانیان در بازی چوگان  "                                                                
7-آقای کرم میرزایی (کارشناس موزه داری – موزه ایران باستان )   
"  بررسی نگاره های ورزشی در جام ارجان  "
 

نشست دوم

 
 
 هیئت رییسه نشست دوم 
 دکتر ناصر تکمیل همایون ، دکتر سید نصرالله سجادی ، استاد عطاالله بهمنش ، دکتر محمود شیخ ، استاد  علی اکبر محب
 
 عناوین سخنرانی ها
 
1-دکتر حسن خلجی (استاد دانشگاه – عضو هیئت علمی دانشگاه اراک)        
"تاثیر ایمان و معنویت بر عملکرد ورزشی در اسلام  "        
2- دکتر آنیتا گوش (استاددانشگاه هند،پژوهشگر تربیت بدنی، مشاور IZSF ، عضوهیئت مدیره ورزش همگانی آسیا) "ورزش در دوره اسلامی از منظر هندوستان"                   
3-آقای سید امیر حسینی (رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)                  
"باز آفرینی و گسترش ورزش باستانی  در عرصه های داخلی و خارجی  "                                                        
4- آقای محمد  انور خان جکدالک (وزیر مشاور و رییس کمیته ملی المپیک افغانستان  "پیوستگی ریشه های فرهنگی –ورزشی دو کشور هم زبان ایران و افغانستان" 
 
5-دکتر سید نصر الله سجادی (استاد دانشگاه- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) " جنبش المپیک را چه مشکلاتی تهدید می کند"       
6-یونس کرامتی (پژوهشکده دایره المعارف بزرگ اسلامی) 
"دیدگاه های پزشکان ایرانی و مسلمان درباره نقش ورزش در بهداشت تن و روان   "               
7-آقای اسماعیل کدخدا زاده (پژوهشگر- عضو دائمی جامعه بین المللی تاریخ نگاران المپیک) "حضورایران در صحنه های بین الملل ورزش "
خانم معصومه تهرانچی (پژوهشگر)"تاریخچه ورزش زنان در ایران"                     
8- دکتر ابوالفضل فراهانی(استاد دانشگاه – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور) "بررسی بازی های بومی و محلی استان سیستان و بلوچستان "      
9- آقای هدی صابر (پژوهشگر)                              
"روند تاریخی شکل گیری باشگاه های ورزشی در ایران" 
 
 

دومین هم اندیشی تاریخ ورزش ایران 

با عنوان: "آیین پهلوانی، فتوت، جوانمردی و ارزش های اخلاقی در فرهنگ ایرانی – اسلامی"

به مناسبت چهلمین سال فقدان جهان پهلوان غلامرضا تختی

سه شنبه11دی ماه 1386

آکادمی ملی المپیک و پار المپیک

 
 
 
محورهای همایش:
 
-     بررسی ابعاد گوناگون شخصیتی، اخلاقی، مذهبی و...جهان پهلوان غلام رضا تختی
-     بررسی آیین و اخلاق پهلوانی، فتوت، جوانمردی و عیاری بنا بر متون ادبی، تاریخی، مذهبی،
    قصه ها و روایات عامیانه ایرانیان،...
-     بررسی آیین نامه ها، رساله ها و فتوت نامه ها
-     ادبیات پهلوانی
-     پهلوانی در شاهنامه، حماسه و حماسه سرایی
-    پهلوانان، جوانمردان، عیاران، باستانی کاران و...
-    نگاره های پهلوانی درآثار و اشیاء میراث فرهنگی و تمدن ایران زمین
-    جایگاه و نقش آیین و اخلاق و ارزش های پهلوانی در ورزش و رفتار ورزشی عصر حاضر
-    آسیب شناسی بیگانگی کودکان و نوجوانان با تاریخ پهلوانی و پهلوانان ایران زمین
-    آکادمی ملی المپیک با هدف پاسداشت ارزش های والای پهلوانی ، فتوت و جوانمردی ،همراه با
 -    چهلمین سال فقدان جهان پهلوان غلامرضا تختی دومین هم اندیشی تاریخ ورزش ایران با عنوان آیین
     پهلوانی ، فتوت ، جوانمردی و ارزش های اخلاقی در فرهنگ ایرانی ، اسلامی در تاریخ سه شنبه 
      ٨٦/١٠/١١ برگزار نمود.
 

گزارش نخستین هم اندیشی  بین المللی تاریخ ورزش 

29 آبان ماه 1385- 20 نوامبر 2006 

آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

 
در مجموع 80 مقاله به دبیرخانه همایش رسید که 73 مقاله داخلی و 7 مقاله خارجی بود . 
شایان ذکر است که حضور اعضای هیات علمی ، دانشجویان و فارغ التحصیلان و پژوهشگران رشته
 های ورزشی و غیر ورزشی در ارائه مقاله در  این هم اندیشی درخور توجه است. حدود97 % مقاله
 های رسیده مختص این افراد است و این نشان از آن دارد که این هم اندیشی  مورد استقبال دانشگاهیان
  وپژوهشگران  قرار گرفته است.
در کل حدود 98 %  چکیده مقالات ارائه شده بر اساس محورهای پژوهشی هم اندیشی  بود. 
در نهایت تعداد 21 مقاله برای سخنرانی که از آن میان 6 مقاله خارجی از تاجیکستان – افغانستان –
هندوستان- آلمان- انگلیس- سریلانکا  و 25 مقاله جهت پوستر گزینش شد.
 
 
مقالات دریافتی از فدراسیون ها
 
- تاریخچه بوکس آماتور ایران- فدراسیون بوکس
– تاریخچه تیر و کمان در ادبیات ایران و اسلام
- تاریخچه رشته بیسبال، سافت بال ،کریکت و راگبی
- تاریخچه رشته بدمینتون
- تاریخچه رشته بسکتبال
- تاریخچه رشته ورزشی و امدادی نجات غریق
- تاریخچه رشته جودو و کوراش
- تاریخچه رشته تنیس
- تاریخچه رشته کبدی 
- تاریخچه رشته هاکی 
- تاریخچه رشته چوگان 
- تاریخچه رشته هندبال 
- تاریخچه رشته تکواندو 
- تاریخچه رشته تیراندازی
- تاریخچه رشته والیبال 
- تاریخچه رشته شنا 
- تاریخچه رشته اسکی 
- تاریخچه ورزش های بیماران خاص 
- تاریخچه ورزش نابینایان و کم بینایان 
 

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها