کمیسیون آموزش المپیک

اعضا کمیسیون 
 1   رئیس کمیسیون  جناب آقای دکتر فضل اله باقرزاده 
2  دبیر کمیسیون  سرکار خانم مریم بیات 
3  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر مسعود خلیلی 
4  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر مهدی شهبازی 
5  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر علی اصغر رواسی 
6  عضو کمیسیون  سرکار خانم زهرا موسوی 
7  عضو کمیسیون سرکار خانم دکتر معصومه شجاعی 
8  عضو کمیسیون سرکار خانم دکتر نازنین راسخ 
9  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی 
10  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیرعباس لشگری 
11  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر حسن رنگرز 
12  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر کامبیز مرادی 

 هدف کمیسیون

 مأموریت کمیته های ملی المپیک بر اساس ماده 27 منشور کمیته بین المللی المپیک، ترویج و حفاظت از ارزش های نهضت المپیک در کشور متبوع میباشد. بدین منظور کمیسیون آموزش المپیک بر اساس ماده 26 اساسنامه کمیته ملی المپیک در جهت پیشبرد اهداف کمیته بین المللی المپیک تشکیل می گردد.

اهداف این کمیسیون، توسعه اصول پایه و ارزش های المپیزم در کشور، بخصوص در بخش ورزش و آموزش از طریق ترویج برنامه های آموزشی المپیک در کلیه سطوح مدارس، مؤسسات تربیت بدنی و ورزش و دانشگاه ها، همچنین پیشنهاد ایجاد مؤسساتی که به طور اختصاصی وظیفه آموزش المپیک را بر عهده دارند مانند آکادمی ملی المپیک، موزه ورزش، المپیک، پارالمپیک و ترویج دیگر برنامه های مرتبط با نهضت المپیک می باشد.


آرشیو عکس ها

 

 کمیسیون آموزش                

آرشیو عکس کمیسیون آموزش المپیک

  

 

  

 

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها