کمیسیون توسعه روابط بین الملل

 اعضا کمیسیون
 1  رئیس کمیسیون  جناب آقای دکتر مهدی علینژاد 
 2   دبیر کمیسیون  جناب آقای امیر صدیقی 
 3  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر علی افتخاری 
 4  عضو کمیسیون  جناب آقای محمد پولادگر
 5  عضو کمیسیون جناب آقای محمدرضا نصیری نژاد
 6  عضو کمیسیون  جناب آقای فرید فتاحیان  
 7  عضو کمیسیون  جناب آقای محسن رضوانی 
 8  عضو کمیسیون  جناب آقای فرشید طهماسبی 
 9  عضو کمیسیون سرکار خانم شادی پریدر 
10  عضو کمیسیون  سرکار خانم میترا نوری 
11  عضو کمیسیون  سرکار خانم ماندانا رسولی 
12  عضو کمیسیون سرکار خانم زهره هراتیان
اهداف کمیسیون

کمیسیون توسعه روابط بین الملل بعنوان یک مقام مشورتی با توجه به آیین نامه اجرایی خود در فعالیت های مربوط به این حوزه در کمیته ملی المپیک فعالیت می کند. بخشی از اهداف این کمیسیون عبارتند از:

 کمیسیون توسعه روابط بین الملل بعنوان یک مقام مشورتی با توجه به آیین نامه اجرایی خود در فعالیت های مربوط به این حوزه در کمیته ملی المپیک فعالیت می کند. بخشی از اهداف این کمیسیون عبارتند از ارائه پیشنهادات لازم جهت تنظیم و تعیین سیاست های کلی حوزه بین الملل کمیته ملی المپیک و سازمان های تابعه و تطبیق سیاست های کمیته بین المللی المپیک با شرایط داخل کشور، همچنین ارائه پیشنهادات جهت برنامه ریزی و انجام فعالیت های لازم جهت کسب و حفظ کرسی های بین المللی مؤثر برای خانواده ورزش کشور تا بتواند از تمامی ظرفیت های موجود جهت ایجاد گسترش نفوذ در عرصه بین المللی برای رسیدن به اهداف مورد نظر با در نظر گرفتن منافع کشور بهره بگیرد.

 

آرشیو عکس ها

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها