کمیسیون حقوق ورزشی

 

 اعضا کمیسیون
 1  رئیس کمیسیون  جناب آقای علی دادگر 
   دبیر کمیسیون  جناب آقای امیر صدیقی
3  عضو کمیسیون  جناب آقای دکتر امیرساعد وکیل 
4  عضو کمیسیون   جناب آقای دکتر حمیدرضا آدابی 
5  عضو کمیسیون    جناب آقای دکتر قاسم زمانی 
6  عضو کمیسیون  جناب آقای دکتر جلیل مالکی 
7  عضو کمیسیون   سرکار خانم خانم زهرا ارسنگ
8  عضو کمیسیون  سرکار خانم بدرالملوک کهرنگی 
9  عضو کمیسیون  جناب آقای داوود فلاح
 10  عضو کمیسیون  جناب آقای اسماعیل حسن زاده 
هدف کمیسیون
 ارتقاء سطح حقوق ورزشی و نگاه تخصصی به این رشته از حقوق در شرایط کنونی ورزش کشور یک ضرورت غیر قابل انکار است و با توجه به نیاز جامعه ورزشی  به عملکرد درست حقوقی در مناسبات داخلی و بین المللی بین اشخاص ورزشی ( اعم از حقیقی و حقوقی) و لزوم عملکرد مطابق با نظم و مقررات ورزشی در مسابقات داخلی و  بین المللی، ضرورت وجود کمیسیون حقوقی و پرداختن به روابط حقوقی و الزامات قانونی در جامعه بزرگ ورزش کشور جمهوری اسلامی ایران  را دو چندان می نماید . کمیسیون حقوق ورزشی به عنوان یک مقام مشورتی ، مطابق مواد 24 و 25 بخش هشتم و ماده 32 بخش دهم اساسنامه کمیته ملی لمپیک و به منظور اجرای وظایفی که در اساسنامه به این کمیسیون محول گردیده است ، فعالیت می نماید .

آرشیو عکس ها

 

 کمیسیون حقوقی         

آرشیو عکس کمیسیون حقوق ورزشی

  

 

  

 

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها