آرشیو عکس های بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

درب ورودی دهکده بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

دیدار محمد رضا پهلوی با ورزشکاران شرکت کننده در بازی های المپیک 1956 ملبورن قبل از اعزام از راست: محمد علی خجسته پور،مهدی یعقوبی، ناصر گیوه چی، نبی الله سروری، عباس زندی، حسین نوری، غلامرضا تختی، دکتر عباس ایزدپناه، مجید بختیار ( رئیس فدراسیون وزنه برداری) دکتر عباس اقبال

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمد علی خجسته پور

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مهدی یعقوبی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

ناصر گیوه چی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

نبی الله سروری

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

عباس زندی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

حسین نوری

بازی های المپیک 1956 ملبورن

هنریک تمرز

بازی های المپیک 1956 ملبورن

یورا عبدولین

بازی های المپیک 1956 ملبورن

کیومرث ابوالملوکی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

حسین رضی زاده

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمدابراهیم پیروی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

سید عبدالله مجتبوی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

جلال منصوری

بازی های المپیک 1956 ملبورن

حسین زرینی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

داوود نصیری

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو

بازی های المپیک 1956 ملبورن

علی باغبانباشی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

فیروز پژهان

بازی های المپیک 1956 ملبورن

احمد روح الایمان

بازی های المپیک 1956 ملبورن

تعدادی از اعضا کاروان در هنگام عزیمت به بازی ها در هواپیما

بازی های المپیک 1956 ملبورن

تعدادی از اعضا کاروان در هنگام عزیمت به بازی ها در هواپیما

بازی های المپیک 1956 ملبورن

تعدادی از اعضا کاروان در هنگام عزیمت به بازی ها در هواپیما

بازی های المپیک 1956 ملبورن

تعدادی از اعضا کاروان در هنگام عزیمت به بازی ها در هواپیما از راست: حبیب الله بلور، حسین اصلانخانی ، پرویز خسروانی، کیومرث ابوالملوکی، مجید بختیار، یعقوب لطیفی، عبدالله نادری

بازی های المپیک 1956 ملبورن

تعدادی از اعضا کاروان در هنگام عزیمت به بازی ها در هواپیما از ردیف جلو و راست: حسین نوری،غلامرضا تختی، حسین رضی زاده،عبدالله مجتبوی،محمدمهدی یعقوبی، نبی الله سروری،غلامرضا مجید-،حسین زرینی،جلال منصوری،حسین اصلانخانی،یعقوب لطیفی،کیومرث ابوالملوکی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

تعدادی از اعضا کاروان در هنگام عزیمت به بازی ها در هواپیما از سمت راست : محمد ابراهیم پیروی، نجم الدین فارابی، ناصر گیوه چی، غلامرضا تختی
( برای دیدن اسامی افراد حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید)

بازی های المپیک 1956 ملبورن

از راست: عبدالله نادری،دکتر علی زاهدی،غلامرضا مجید،اوری براند، کیومرث ابوالملوکی، محمود نامجوی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

از راست محمد علی خجسته پور، حسین زرینی، هنریک تمرز، محمدابراهیم پیروی، عبدالله مجتبوی، ناصر گیوه‌چی قبل از اعزام به بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

از راست ناصرگیوه‌چی، علی باغبانباشی، جلال منصوری، حسین اصلانخانی، فیروز پژهان قبل از اعزام به بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مراسم برافراشتن پرچم ایران در دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مراسم برافراشتن پرچم ایران در دهکده بازی ها از سمت راست : دکتر زاهدی، عبدالله مجتبوی، حسین رضی زاده، یورا عبدولین، داوود نصیری، عبدالله نادری، پرویز خسروانی،دکتر عباس ایزدپناه

بازی های المپیک 1956 ملبورن

استقبال مردم از کاروان های ورزشی کشور ها در هنگام اعزام برای مراسم افتتاح بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

قبل از حرکت به سمت ورزشگاه اصلی محل افتتاح : محمد ابراهیم پیروی، جلال منصوری، هنریک تمرز، عباس زندی، غلامرضا تختی، امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو پرچمدار ایران در مراسم افتتاح

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو پرچمدار ایران در مراسم افتتاح بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو پرچمدار ایران در مراسم افتتاح از سمت راست : حسین اصلانخانی، غلامرضا تختی، حسین نوری، داوود نصیری، پرویز خسروانی، عبدالله نادری، مجید بختیار، دکتر عباس ایزدپناه

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مراسم افتتاح : دکتر علی زاهدی، غلامرضا تختی،حسین نوری، یعقوب لطیفی، ناصر گیوه‌چی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مراسم افتتاح ار راست: دکتر ایزدپناه،غلامرضا مجید،محمود نامجو،پرویز خسروانی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

دکتر علی زاهدی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

برافراشتن پرچم المپیک در مراسم افتتاحیه

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مراسم افتتاح بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مراسم افتتاح بازی ها در ورزشگاه اصلی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مراسم افتتاح بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مراسم افتتاح بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مراسم افتتاح بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

روشن کردن مشعل بازی ها در مراسم بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

روشن کردن مشعل بازی ها در مراسم بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

روشن کردن مشعل بازی ها در مراسم بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

سالن مسابقات کشتی، کیومرث ابوالملوکی بعنوان سر دار یکی از مسابقات

بازی های المپیک 1956 ملبورن

کشتی غلامرضا تختی با یکی از حریفان در بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی می رود تا با حریف آمریکایی خود را در بازی های المپیک 1956 ملبورن با شکست روبرو کند.

بازی های المپیک 1956 ملبورن

اعلام پیروزی غلامرضا تختی بر یکی از حریفان توسط داور در بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

اعلام پیروزی غلامرضا تختی بر یکی از حریفان توسط داور در بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

اعلام پیروزی غلامرضا تختی بر یکی از حریفان توسط داور در بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

اعلام پیروزی غلامرضا تختی بر یکی از حریفان توسط داور در بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی بر فراز سکوی قهرمانی کشتی و کسب مدال طلا

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی بر فراز سکوی قهرمانی کشتی و کسب مدال طلا در کنار حریف روس

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی بر فراز سکوی قهرمانی کشتی و کسب مدال طلا در کنار حریف روس و آمریکایی خود

بازی های المپیک 1956 ملبورن

دکتر علی زاهدی پزشک کاروان و غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

دکتر علی زاهدی پزشک کاروان در حال مداوای چشم غلامرضا تختی که حسین رضی زاده و حبیب الله بلور نیز در عکس حضور دارند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

صدمه دیدن چشم غلامرضا تختی در مسابقات فینال بازیهای المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

پیروزی امامعلی حبیبی بر حریفش

بازی های المپیک 1956 ملبورن

پیروزی امامعلی حبیبی بر حریفش

بازی های المپیک 1956 ملبورن

پیروزی امامعلی حبیبی بر حریفش

بازی های المپیک 1956 ملبورن

پیروزی امامعلی حبیبی بر حریفش

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امامعلی حبیبی بر سکوی قهرمانی المپیک

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امامعلی حبیبی پس از کسب مدال طلای المپیک در کنار کشتی گیران روس و ژاپن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امامعلی حبیبی پس از کسب مدال طلا در کنار نبی الله سروری، غلامرضا مجید، دکتر علی زاهدی ، ناصر گیوه چی ومهدی یعقوبی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امامعلی حبیبی پس از کسب مدال طلا،تحت مداوای دکتر علی زاهدی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

ملاقات قهرمانان المپیک از امامعلی حبیبی در زمان درمان وی به ترتیب از سمت راست : حسین رضا زاده، سید عبدالله مجتبوی، دکتر علی زاهدی، غلامرضا مجید، ناصر گیوه چی، عباس زندی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امامعلی حبیبی و حبیب الله بلور در کنار کشتی گیر روس

بازی های المپیک 1956 ملبورن

پیروزی مهدی یعقوبی بر حریف کره ای

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مهدی یعقوبی در حال مبارزه در بازی المپیک ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

پیروزی مهدی یعقوبی بر یکی از حریفانش

بازی های المپیک 1956 ملبورن

پیروزی مهدی یعقوبی بر یکی از حریفانش

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مهدی یعقوبی و حریف ترک

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مهدی یعقوبی و حریف ترک

بازی های المپیک 1956 ملبورن

اعلام پیروزی کشتی گیر ترک بر مهدی یعقوبی وکسب مدال نقره المپیک

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مهدی یعقوبی پس از کسب مدال نقره در بازیهای ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

بوسه پرویز خسروانی بر گونه مهدی یعقوبی پس از کسب مدال نقره المپیک

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مهدی یعقوبی بر سکوی دوم و کسب مدال نقره المپیک

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمدعلی خجسته پور و کشتی گیر ژاپنی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمدعلی خجسته پور و کشتی گیر ژاپنی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمدعلی خجسته پور و کشتی گیر ژاپنی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

لحظه اعلام پیروزی محمدعلی خجسته پور بر کشتی گیر ژاپنی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

بوسه غلامرضا تختی و پرویز خسروانی بر گونه محمدعلی خجسته پور ،که در عکس امامعلی حبیبی هم حضور دارد

بازی های المپیک 1956 ملبورن

کسب مدال نقره توسط محمدعلی خجسته پور و بوسه غلامرضا تختی و نبی الله سروری بر گونه وی پرویز خسروانی، سید عبدالله مجتبوی، امامعلی حبیبی نیز در تصویر حضور دارند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

اهدا مدال نقره محمدعلی خجسته پور توسط رئیس کمیته ملی المپیک

بازی های المپیک 1956 ملبورن

کسب مدال نقره توسط محمدعلی خجسته پور در کنار در کنار کشتی گیران روس و ترکیه

بازی های المپیک 1956 ملبورن

اعلام پیروزی نبی الله سروری توسط داور

بازی های المپیک 1956 ملبورن

پیروزی حسین نوری بر حریفش

بازی های المپیک 1956 ملبورن

نجم الدین فارابی در حال تمرین

بازی های المپیک 1956 ملبورن

حسین نوری در کنار علی زاهدی
برای دیدن اسامی افراد روی عکس کلیک کنید

بازی های المپیک 1956 ملبورن

یعقوب لطیفی داور اعزامی ایران به بازیهای المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

یعقوب لطیفی داور اعزامی ایران به بازیهای المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

کشتی گیران ایران در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها ایستاده از راست : مهدی یعقوبی، شعاع معتمدی، محمدعلی خجسته پور، نبی الله سروری نشسته از راست : حبیب الله بلور، غلامرضا تختی، حسین نوری

بازی های المپیک 1956 ملبورن

کشتی گیران ایران در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها ایستاده از راست : حسین نوری، غلامرضا تختی، نبی الله سروری نشسته از راست : مهدی یعقوبی، محمدعلی خجسته پور

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی در محل غذاخوری دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

عبدالله مجتبوی، غلامرضا تختی، امامعلی حبیبی در سالن غذاخوری دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

ناصر گیوه چی و عباس زندی در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

ناصر گیوه چی و عباس زندی در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

عباس زندی در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

در مقابل درب دهکده بازی های المپیک 1956 ملبورن عباس زندی و ناصر گیوه چی با جمعی از گروه موسیقی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی در محوطه دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی و حسین نوری در محوطه دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

تعدادی از اعضا کاروان بازی ها ایستاده از راست : شناخته نشده، دکتر علی زاهدی، غلامرضا تختی، محمد ابراهیم پیروی، داوود نصیری، جلال منصوری، مجید بختیار، سید عبدالله مجتبوی، مهدی یعقوبی نشسته از راست : حسین اصلانخانی، نبی الله سروری، حسین نوری

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

صرف عصرانه در محل دهکده بازی های المپیک ملبورن از راست غلامرضا تختی، سید عبدالله مجتبوی، حسین رضی زاده، حبیب الله بلور

بازی های المپیک 1956 ملبورن

استاد میر ابوالقاسم فارسی در کنار حسین نوری در محوطه دهکده بازی ها

بازی های المپیک 1956 ملبورن

از راست : حسین نوری، محمدمهدی یعقوبی، عباس زندی، یعقوب لطیفی، کیومرث ابوالملوکی، داوود نصیری، غلامرضا پهلوی، دکتر علی زاهدی، دکتر عباس ایزدپناه، حبیب الله بلور، غلامرضا تختی، محمود منصفی، حسین رضی زاده

بازی های المپیک 1956 ملبورن

در دفتر کاروان ایران در بازی ها از راست : محمدمهدی یعقوبی، محمدعلی خجسته پور، غلامرضا تختی، دکتر عباس ایزدپناه، حسین رضی زاده، غلامرضا مجید

بازی های المپیک 1956 ملبورن

از راست : حسین رضی زاده، محمود منصفی، حسین اصلانخانی، مهدی یعقوبی، کیومرث ابوالملوکی، غلامرض تختی، حسین نوری

بازی های المپیک 1956 ملبورن

سالن غذاخوری دهکده بازی های المپیک 1956 ملبورن از سمت راست : عبدالله مجتبوی، غلامرضا تختی و حسین نوری

بازی های المپیک 1956 ملبورن

ایستاده از راست : یعقوب لطیفی، ناصر گیوه چی، مهدی یعقوبی، اوری براندج ( رئیس IOC )، شعاع معتمدی، حسین رضی زاده
برای دیدن اسامی افراد حاضر در تصویر روی عکس کلیک کنید

بازی های المپیک 1956 ملبورن

وزنه برداران آماده برای وزن کشی از راست : حسین زرینی، محمدحسن رهنوردی، فیروز پژهان، جلال منصوری، هنریک تمرز، محمدابراهیم پیروی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو هنگام تمرین قبل از شروع مسابقات

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو بر سکوی سوم المپیک

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو بر سکوی سوم المپیک

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو پس از کسب مدال برنز بازی ها در میدان سئولین از راست بالا: مجید بختیار، داوود نصیری، عبدالله نادری پایین : دکتر عباس ایزدپناه، حسین اصلانخانی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو پس از کسب مدال برنز بازی ها در میدان سئولین بالا از راست : شعاع معتمدی، پرویز خسروانی، داوود نصیری، مجید بختیار پایین : دکتر علی زاهدی، حسین اصلانخانی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو

بازی های المپیک 1956 ملبورن

از راست : مجید بختیار، محمود نامجو، دکتر عباس ایزدپناه

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو پس از کسب مدال برنز بازی ها در میان مسئولین بالا از راست : حسین اصلانخانی، مجید بختیار، ‌دکتر علی زاهدی، محمدابراهیم پیروی، غلامرضا پهلوی، احمد روح الایمان، داوود نصیری، شعاع معتمدی، دکتر عباس ایزدپناه، پرویز خسروانی، عبدالله نادری نشسته از راست : فیروز پژهان، محمدحسن رهنوردی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو پس از کسب مدال برنز

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو پس از کسب مدال برنز ردیف بالا از راست : شعاع معتمدی، پرویز خسروانی، داوود نصیری، مجید بختیار ردیف پایین از راست : دکتر علی زاهدی، دو تن از افسران نیروی دریایی ایران، حسین اصلانخانی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

حرکت یک ضرب توسط هنریک تمرز در بازیهای المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

انجام حرکت دو ضرب توسط حسین رهنوردی در محل برگزاری بازیهای المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

فیروز پژهان در کنار وزنه برداران آلمانی و ایتالیایی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

فیروز پژهان در کنار حریف کانادایی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

انجام حرکت دو ضرب توسط فیروز پژمان در محل برگزاری مسابقات وزنه برداری بازیهای المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو و حسین زرینی در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو و حسین زرینی در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

هنریک تمرز در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمدابراهیم پیروی در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

هنریک تمرز در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

حسین اصلانخانی و هنریک تمرز در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

حسین اصلانخانی و هنریک تمرز در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

جلال منصوری و کیومرث ابوالملوکی در حال دادن امضاء یادبود در میان مردم

بازی های المپیک 1956 ملبورن

حسین اصلانخانی در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

نجم الدین فارابی در حال تمرین

بازی های المپیک 1956 ملبورن

مجید بختیار در حال دادن امضاء یادبود به کودکان علاقمند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

ملاقات از شعاع معتمدی به ترتیب از سمت راست : حسین رضی زاده، دکتر علی زاهدی، دکتر عباس ایزدپناه

بازی های المپیک 1956 ملبورن

دکتر علی زاهدی در حال معاینه شعاع معتمدی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمود نامجو و مجید بختیار در سالن غذاخوری دهکده بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

از سمت راست : حسین اصلانخانی، پرویز خسروانی، داوو نصیری، شعاع معتمدی، محمود منصفی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

از راست : عبدالله نادری، شناخته نشده، احمد روح الایمان، غلامرضا مجید، یورا عبدولین، پرویز خسروانی، مجید بختیار، داود نصیری، غلامرضا پهلوی، کیومرث ابوالملوکی، سید عبدالله مجتبوی، شعاع معتمدی، دکتر عباس ایزدپناه، حسین اصلانخانی، حسین رضی زاده، یعقوب لطیفی، محمود منصفی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

از راست: محمود نامجو،فیروز پژمان،حبیب الله بلور،داود نصیری ،حسین اصلانخانی،غلامرضا مجید، حسین رضی زاده،غلامرضا پهلوی،دکتر عباس ایزدپناه،کیومرث ابوالملکی، شعاع معتمدی، یعقوب لطیفی،احمد روح الایمان

بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

سالن غذا خوری دهکده المپیک : ازراست : فیروز پژهان،غلامرضا تختی، احمد روح الایمان ،داود نصیری،یورا عبدولی،غلامرضا پهلوی،دکتر عباس ایزدپناه

بازی های المپیک 1956 ملبورن

سالن غذاخوری دهکده المپیک: از راست: نبی الله سروری،عبدالله نادری،غلامرضا تختی، حسین نوری،محمد علی خجسته پور،کیومرث ابوالملوکی، محمد ابراهیم پیروی، حسین رضی زاده،دکتر علی زاهدی،غلامرضا پهلوی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمد علی خجسته پور

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امام علی حبیبی در سالن غذا خوری دهکده

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی در سالن غذاخوری دهکده المپیک

بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازگشت کاروان ورزشی از بازیهای المپیک 1956 ملبورن: نبی الله سروری، ناصر گیوه چی،محمد علی خجسته پور ،حسین نوری، عباس زندی، محمد ابراهیم پیروی، مهدی یعقوبی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازگشت کاروان ورزشی از بازیهای المپیک 1956 ملبورن: نشسته از راست : عباس زندی،ناصر گیوه چی،مهدی یعقوبی، ایستاده: غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازگشت کاروان ورزشی از بازیهای المپیک 1956 ملبورن در هواپیما

بازی های المپیک 1956 ملبورن

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران (غلامرضا تختی)

بازی های المپیک 1956 ملبورن

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران (غلامرضا تختی)

بازی های المپیک 1956 ملبورن

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران از سمت راست ماشین اول : امامعلی حبیبی ماشین دوم : محمد مهدی یعقوبی ماشین سوم : محمدعلی خجسته پور ماشین چهارم : عباس زندی ماشین پنجم : ناصر گیوه چی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران

بازی های المپیک 1956 ملبورن

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران

بازی های المپیک 1956 ملبورن

بازی های المپیک 1956 ملبورن

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران (محمود نامجو)

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امامعلی حبیبی هنگام دریافت هدیه از دکتر عباس ایزدپناه رئیس سازمان تربیت بدنی پس از بازگشت از بازیهای المپیک 1956 ملبورن یعقوب لطیفی و غلامرضا مجید نیز حضور دارند.

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امامعلی حبیبی هنگام دریافت هدیه از دکتر عباس ایزدپناه رئیس سازمان تربیت بدنی پس از بازگشت از بازیهای المپیک 1956 ملبورن یعقوب لطیفی و غلامرضا مجید نیز حضور دارند.

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امام علی حبیبی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امام علی حبیبی

بازی های المپیک 1956 ملبورن

امامعلی حبیبی پس از بازگشت از بازیهای المپیک 1956 ملبورن با رئیس سازمان تربیت بدنی در تصویر دکتر علی زاهدی، شناخته نشده، امامعلی حبیبی، غلامرضا مجید، یعقوب لطیفی نیز حضور دارند

بازی های المپیک 1956 ملبورن

غلامرضا تختی پس از بازگشت از بازیهای المپیک 1956 ملبورن در دفتر دکتر عباس ایزدپناه هدیه ای به رسم یادبود از ایشان دریافت کردند.

بازی های المپیک 1956 ملبورن

محمد علی خجسته پور پس از بازگشت از بازیهای المپیک 1956 ملبورن در دفتر دکتر عباس ایزدپناه هدیه ای به رسم یادبود دریافت کردند.

بازی های المپیک 1956 ملبورن

نجم الدین فارابی در هنگام تمرین

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها