آرشیو عکس های بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمود نامجو

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمود نامجو

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمود نامجو و امیر حسین فردوس(مربی)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

اسماعیل علم خواه

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

اسماعیل علم خواه

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

اسماعیل علم خواه و محمد جعفر سلماسی (مربی)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

علی صفا سنبلی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

علی صفا سنبلی و محمد جعفر سلماسی(مربی)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

علی صفا سنبلی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

هنریک تمرز

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

هنریک تمرز و محمد جعفر سلماسی(مربی)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

ابراهیم پیروی و امیر حسین فردوس (مربی)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمد عامی تهرانی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمد عامی تهرانی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمد عامی تهرانی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

منگشتی امیریان

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

منگشتی امیریان و محمد جعفر سلماسی(مربی)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

منوچهر برومند

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

منوچهر برومند و محمد جعفر سلماسی(مربی)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

رئیس کمیته ملی المپیک قبل از اعزام در دیدار با مسئولین

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

قبل از اعزام از راست: مصطفی تاجیک، محمد دفتری،ــ، غلامرضا تختی، سید حسین ابراهیمیان غلامحسین مبصر

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست: محمد نبی زاده، حسین اصلانخانی، مهدی رحیمی، احمد روح الایمان

قبل از اعزام به بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : سید حسین ابراهیمیان، سید علی بنی هاشمی، محمود معروفخانی، کیومرث ابوالملوکی، عطاالله بهمنش

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

حسین ابراهیمیان

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

قبل از اعزام از راست:حسین اصلانخانی، امیر حسن فردوس، صادق علی اکبر زاده، وازیک غازاریان، سید حسین ابراهیمیان، امیر یاوری
( برای دیدن اسامی حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید )
( برای دیدن اسامی حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید )
( برای دیدن اسامی حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید )
( برای دیدن اسامی حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید )

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست: امیر حسین فردوس(مربی)، فیروز پژهان، منوچهر برومند، ــ ، منگشتی امیریان، جلال منصوری، محمد عامی تهرانی، ابراهیم پیروی، هنریک تمرز، ــ ، علی صفا سنبلی، اسماعیل علم خواه

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

کاروان ورزشی ایران در فرودگاه رم

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

در فرودگاه رم ــ، یورا عبدولین، صادق علی اکبر زاده، غلامحسین مبصر، ابراهیم پیروی ، پطروس نظربگیان،هنریک تمرز،وازیک غازاریان، عزرائیل ایلخانوف، حسین اصلانخانی، جعفر سلماسی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرود گاه رم کیومرث ابوالملوکی، سید علی بنی هاشمی، یعقوبعلی شوروزی، علی صفا سنبلی، دکتر علی زاهدی، مصطفی تاجیک، عنایت جانانپور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از راست: محمد خادم حقیقت، حبیب الله بلور، امیر حمیدی،غلامرضا تختی، محمد خادم ازغدی، یورا عبدولین، امیر یاوری، منصور مهدیزاده

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از راست: محمد خادم حقیقت، دکتر علی زاهدی، حبیب الله بلور، ابراهیم پیروی، منصور مهدیزاده، محمد منصفی (خبرنگار کیهان ورزشی)، اسماعیل علم خواه، سید حسین ابراهیمیان، پطروس نظربیگیان، امیر یاوری، مهدی رحیمی، عنایت جانانپور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از راست :مهدی رحیمی، امامعلی حبیبی، منصور حضرتی، سید حسین ابراهیمیان، هنریک تمرز، مهدی نیکخو، امیر حسن فردوس

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از راست: حبیب الله بلور، دکتر علی زاهدی، یعقوب علی شورورزی، غلامحسین مبصر، سید حسین ابراهیمیان، امیر حسن فردوس، امامعلی حبیبی، منوچهر برومند

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از راست: ــ، محمد خادم حقیقت، دکتر علی زاهدی، حبیب الله بلور، ابراهیم پیروی، منصور مهدیزاده، سید علی بنی هاشمی، مصطفی تاجیک، سید حسین ابراهیمیان

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از راست : سید محمد خادم حقیقت، جعفر سلماسی، هنریک تمرز، محمد ابراهیم سیفپور، غلامحسین مبصر، منگشتی امیریان، علی صفا سنبلی، امیر یاوری، سیع علی بنی هاشمی، محمد مهدی یعقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از چپ: محمد مهدی یعقوبی، سید علی بنی هاشمی، امیر یاوری، علی صفا سنبلی، منگشتی، حبیب الله بلور ، سید محمد خادم حقیقت

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از راست: جعفر سلماسی، ــ، ــ، محمد دفتری، احمد روح الایمان

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه تهران

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از چپ، یورا عبدولین، محمود معروف خانی، مهدی نیکخو، مهدی رحیمی، حسین اصلانخانی، کیومرث ابوالملوکی، رئیس کمیته المپیک، محمد دفتری

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از راست: مهدی رحیمی، حسین اصلانخانی، کیومرث ابوالملوکی، ــ، ــ، دکتر زاهدی رئیس کمیته المپیک، محمد دفتری

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم دکتر زاهدی، حسین اصلانخانی،ــ، مهدی نیکخو، ــ، کیومرث ابوالملوکی، محمد دفتری، احمد روح الایمان، رئیس کمیته المپیک، ــ، ــ، یورا عبدولین

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از راست: مهدی نیکخو، کیومرث ابوالملوکی، ــ، رئیس کمیته المپیک، احمد روح الایمان، مهدی رحیمی، یورا عبدولین

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

فرودگاه رم از راست: مهدی نیکخو، محمد دفتری، مهدی رحیمی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

ورودی دهکده بازی های المپیک

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

دهکده بازی های المپیک

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

ورودی دهکده بازی های المپیک 1960 رم

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

برافراشتن پرچم ایران در دهکده بازی های المپیک با حضور کاروان ورزشی ایران
( برای دیدن اسامی حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید )

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

برافراشتن پرچم ایران در دهکده بازی های المپیک با حضور کاروان ورزشی ایران

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

مراسم پرچم ورود کاروان ایران به دهکده توسط مسئولین دهکده بازی های المپیک 1960 رم
( برای دیدن اسامی حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید )

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

برافراشتن پرچم ایران در دهکده بازی های المپیک با حضور کاروان ورزشی ایران

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

برافراشتن پرچم ایران در دهکده بازی های المپیک با حضور کاروان ورزشی ایران
( برای دیدن اسامی حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید )

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

عزیمت کاروان ایران برای حضور در مراسم افتتاح بازی ها

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

پایان مراسم روز پرچم برای کاروان ایران و عزیمت برای حضور در مراسم افتتاح بازی ها

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

پایان مراسم روز پرچم برای کاروان ایران و عزیمت برای حضور در مراسم افتتاح بازی ها

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

ورزشگاه محل مراسم افتتاح بازی ها

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

ورزشگاه محل مراسم افتتاح بازی ها

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

رژه کاروان ایران در مراسم افتتاح بازی های المپیک پرچمدار محمود نامجو

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

استقرار کاروان های ورزشی کشورهای شرکت کننده در بازی ها پس از رژه در ورزشگاه محل افتتاح و حمل مشعل المپیک توسط ورزشکار ایتالیایی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

اهتزاز پرچم بازی های المپیک و روشن کردن مشعل المپیک در مراسم افتتاح بازی های المپیک

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

پرواز کبوتران سفید صلح و دوستی پس از روشن کردن مشعل بازی ها در مراسم افتتاح

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

پرواز کبوتران سفید صلح و دوستی پس از روشن کردن مشعل بازی ها در مراسم افتتاح

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک 1960 رم و پرواز کبوتران پس از روشن شدن مشعل بازی ها

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

ترک کاروان ورزشی ایران و سایر کشورها پس از پایان مراسم افتتاح از ورزشگاه اصلی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

مراسم با شکوه مردم و شرکت کنندگان در بازی ها در میدان واتیکان رم در یکی از روزهای برگزاری بازی ها محمد دفتری ، عطاالله بهمنش و ... در عکس حضور دارند

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

مراسم با شکوه مردم و شرکت کنندگان در بازی ها در میدان واتیکان رم در یکی از روزهای برگزاری بازی ها محمد دفتری ، عطاالله بهمنش و ... در عکس حضور دارند

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

مراسم با شکوه مردم و شرکت کنندگان در بازی ها در میدان واتیکان رم در یکی از روزهای برگزاری بازی ها محمد دفتری ، عطاالله بهمنش و ... در عکس حضور دارند

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

مراسم با شکوه مردم و شرکت کنندگان در بازی ها در میدان واتیکان رم در یکی از روزهای برگزاری بازی ها

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

مراسم با شکوه مردم و شرکت کنندگان در بازی ها در میدان واتیکان رم در یکی از روزهای برگزاری بازی ها

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

مراسم با شکوه مردم و شرکت کنندگان در بازی ها در میدان واتیکان رم در یکی از روزهای برگزاری بازی ها عطاالله بهمنش، یورا عبدولین، محمود معرفخانی و .. در تصویر حضور دارند

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمد دفتری رئیس کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک 1960 رم

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : دکتر حسین بنایی، احمد روح الایمان ، مهدی رحیمی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست:مهدی رحیمی، احمد روح الایمان، دکتر حسین بنایی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محل برگزاری مسابقات کشتی بازی ها یعقوب علی شورورزی، حبیب الله بلور(مربی)، امامعلی حبیبی، علی غفاری، حسین حجار، غلامرضا تختی، محمد پذیرایی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

منصور مهدیزاده

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

یعقوب علی شورورزی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمد خادم اذغدی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمد ابراهیم سیفپور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمد مهدی یعقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست: محمود معروفخانی، امیر حمیدی (داور و مربی کشتی فرنگی ایران)، سید حسین ابراهیمیان

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

تیم کشتی فرنگی از راست: منصور حضرتی، سید علی بنی هاشمی، سید حسین ابراهیمیان، محمد پذیرایی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

سید حسین ابراهیمیان

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمد پذیرایی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

سید علی بنی هاشمی در کنار مصطفی تاجیک

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست: مهدی نیکخوا (داور کشتی)، محمد دفتری، محمد پذیرایی، دکتر علی زاهدی، کیومرث ابوالملوکی ( داور کشتی)، محمد ابراهیم سیفپور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از چپ: سید محمد خادم حقیقت( داور کشتی)، محمود معروف خانی ، سید حسین ابراهیمیان

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

اعضاء تیم وزنه برداری در بازی های المپیک ایستاده از راست: منگشتی امیریان، اسماعیل علم خواه، منوچهر برومند، جعفر سلماسی، امیر حسن فردوس، هنریک تمرز، نشسته از راست: علی صفا سنبلی، ابراهیم پیروی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

جعفر سلماسی، مربی آمریکا، مصطفی امجدی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

اسماعیل علم خواه پس از کسب مدال برنز از راست: امیرحسن فردوس (مربی)، اسماعیل عم خواه، جعفر سلماسی(مربی)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

اسماعیل علم خواه

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمد عامی تهرانی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

علی صفا سنبلی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

هنریک تمرز

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از چپ به راست: مصطفی تاجیک، ابراهیم پیروی، منصور مهدیزاده، محمد خادم ازغدی، غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست: ــ، منگشتی امیریان، ــ، دکتر علی زاهدی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست: امیر حسن فردوس، جعفر سلماسی، مهدی رحیمی (دبیر فدراسیون)، حسین اصلانخانی(داور وزنه برداری)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

تیم ملی بوکس در بازی های المپیک 1960 رم از راست: امیر یاوری، وازیک غازاریان، پطروس نظر بیگیان(مربی)، صادق علی اکبر زاده، عزرائیل ایلخانوف

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

پطروس نظر بیگیان (مربی تیم ملی بوکس)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

وازیک غازاریان

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

صادق علی اکبر زاده

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امیر یاوری

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست: وازیک غازاریان، عنایت الله جانانپور، پطروس نظر بیگیان، عزرائیل ایلخانوف،امیر یاوری

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست: غلامرضا مبصر، یورا عبدولین( مربی دو و میدانی)، روح الله رحمانی، عنایت الله جانانپور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

روح الله رحمانی تنها عضو تیم ملی دو و میدانی در ماده پرش سه گام

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست: یورا عبدولین، احمد روح الایمان، روح الله رحمانی، غلامحسین مبصر

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامحسین مبصر

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامحسین مبصر

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

دکتر علی زاهدی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

عطاالله بهمنش

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

عنایت الله جانانپور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محل برگزاری مسابقات کشتی در بازیهای المپیک 1960 رم

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محل برگزاری مسابقات کشتی و جایگاه تماشاگران در بازی های المپیک 1960 رم از راست: محمود معروفخانی، محمد دفتری، ــ، ــ، سید حسین ابراهیمیان، محمود ملا قاسمی، محمد خادم ازغدی، محمد پذیرایی، امیر حیمدی، منصور حضرتی ــ، علی غفاری

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی در فینال با عصمت اتلی از ترکیه

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

سکوی مسابقات کشتی در وزن 87 کیلو گرم از راست: آناتولی آلبول از شوروی مدال برنز، عصمت اتلی از ترکیه مدال طلا، غلامرضا تختی مدال نقره

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی بر سکوی دوم و کسب مدال نقره

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

دکتر علی زاهدی غلامرضا تختی را مورد معاینه قرار می دهد

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

معاینه پزشکی غلامرضا توسط دکتر علی زاهدی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

قرار دادن کیسه یخ بر روی چشم صدمه دیده غلامرضا تختی و کیومرث ابوالملکی نیز در عکس حضور دارد

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

صدمه چشم غلامرضا تختی و عنایت الله جانانپور در کنار او

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

قهرمانانن کشتی وزن 87 از راست : غلامرضا تختی، عصمت اتلی (ترکیه)، دانیل براند(آمریکا)، مصطفی تاجیک(نفر بالا)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست: مهدی نیکخو، امامعلی حبیبی، غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : مصطفی تاجیک، غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

غلامرضا تختی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : غلامرضا تختی، محمدمهدی یعقوبی، منصور مهدیزاده، ابراهیم پیروی، مصطفی تاجیک

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : امامعلی حبیبی، غلامرضا تختی، منوچهر قره گوزلو، یورا عبدولین

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : غلامرضا تختی، منوچهر قره گوزلو، یورا عبدولین

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : محمدابراهیم سیف پور، محمد دفتری

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور و کسب مدال برنز باز ی های المپیک 1960 رم، احمد بیلک از ترکیه مقام اول، ماتسو بارا از ژاپن مقام دوم

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور و کسب مدال برنز باز ی های المپیک 1960 رم

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور و کسب مدال برنز باز ی های المپیک 1960 رم

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور و کسب مدال برنز باز ی های المپیک 1960 رم

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور بر سکوی سوم و کسب مدال برنز باز ی های المپیک 1960 رم

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : محمود رفتاری، سید حسین ابراهیمیان، محمود ملاقاسمی، محمدابراهیم سیف پور، دکتر علی زاهدی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدابراهیم سیف پور و حبیب الله بلور (مهدی نیکخو، مصطفی تاجیک، ابراهیم پیروی، منصور مهدیزاده، نیز در این عکس دیده می شوند.)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : محمدابراهیم سیف پور و امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی و محمود رفتاری

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی و عنایت الله جانانپور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : منصور حضرتی، منصور مهدیزاده، سیدحسین ابراهیمیان، امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : محمود معروفخانی، مصطفی تاجیک، حبیب الله بلور و از سمت چپ امامعلی حبیبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

از راست : مصطفی تاجیک، امامعلی حبیبی، منوچهر قره گوزلو

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی، محمدابراهیم سیف پور

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی شکستگی پا در کنار دکتر علی زاهدی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی عنایت الله جانانپور (ماساژور)

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی در کنار محمد خادم ازغدی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی

بازی های المپیک 1960 رم، ایتالیا

محمدمهدی یقوبی