شخص محور

                      ت                      

ترابی، سیف الله 
 
 
 
 
 

                      ث                      

 
 
 
 
 
 

                       چ                      

چرندابی،حبیب   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       خ                      

خادم حقیقت، محمد  
خبیری، مهدی  
خدامرادی، نادر 
خوش جمال فکری، سارا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       د                      

داورزنی، محمدرضا 
درخشنده، سعید 
دهخدا، محمدرضا  
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ذ                      

ذوالقدر، غلامحسین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ص                     

صدارتی، مریم
صفوی همامی، شهلا 
 
 
 
 
 
 

                     ض                     

 ضیاآذری، حسن    
 
 
 
 
 
 
 

                      ط                      

 طالقانی ، محمدرضا
 طاووسی، هادی
 طاهریان،طاهره
طباطبایی، حسن 
طریقت، ریحانه
 
 
 
 
 
 

                      ظ                      

 ظلی، فرامرز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       غ                      

 غزالیان، قاسم
 غیاثی، تیمور
 غیاثی، رضا
 
 

                       ق                      

قاسم پور، ابراهیم
قاسمی، مسعود
قراخانلو، رضا
قوام، جهانگیر 
 

                      گ                      

گایینی، عباسعلی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ل                       

 لطیفی، نادر  
 لیموچی، سیما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ی                      

 یزدانی خرم، محمدرضا  
 یعقوبی، محمدمهدی 
 یوسفی، شقایق 
 
 

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها