آرشیو عکس های المپیک 1972 مونیخ

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

داخل هواپیما هنگام رفت،از چپ ردیف جلو : مهدی مناجاتی، علیرضا عزیزی، ردیف دوم : محمد نصیری، پرویز سیروس پور

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

داخل هواپیما هنگام رفت،نصرالله دهنوی، محمد صادقی

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

داخل هواپیما هنگام رفت ،از چپ: علی جباری، جواد قراب، محمد بیاتی (مربی فوتبال)

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

از راست: منصور برزگر، محمد ابراهیم جوادی، ابوالفضل انوری، داود نصیری، غلامرضا پهلوی

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

از راست: منصور برزگر، محمد ابراهیم جوادی، ابوالفضل، غلامرضا پهلوی، محمد قربانی، علی اصغر اسلامی

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

از راست: نصرالله دهنوی، محمد رضا ناصحی، محمد نصیری، سید محمد رضا انتظاری، تیمور غیاثی، غلامرضا پهلوی

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

از راست: نصرالله دهنوی، محمد رضا ناصحی، محمد نصیری، سید محمد رضا انتظاری، تیمور غیاثی، غلامرضا پهلوی

ورزشگاه اصلی مونیخ

ورزشگاه اصلی مونیخ و محل افتتاح بازیها و مراسم رژه کاروان های شرکت کننده و رژه کاروان ایران با 80 شرکت کننده و همراه

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

اعضاء کاروان اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ در مراسم برافراشتن پرچم ایران در محل دهکده بازیها

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مراسم بر افراشتن پرچم کشورهای شرکت کننده در بازیهای المپیک 1972 مونیخ در دهکده بازیها

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

برافراشتن پرچم کشورهای شرکت کننده در بازیهای المپیک 1972 مونیخ در دهکده بازیها

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

برافراشتن پرچم بازیهای المپیک 1972 مونیخ در مراسم افتتاح بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رحیم علی آبادی کشتی گیر فرنگی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رحیم علی آبادی در وقت استراحت حسین ابراهیمیان و در حال راهنمایی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رحیم علی آبادی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رحیم علی آبادی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رحیم علی آبادی پس از کسب مدال نقره بازیهای المپیک 1972 مونیخ مورد تشویق مسئولین قرار می گیرد ،از راست: حسن رسولی، علی حجت کاشانی، رحیم علی آبادی،

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مصاحبه عطاالله بهمنش با رحیم علی آبادی پس از کسب مدال نقره بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رحیم علی آبادی بر سکوی دوم و کسب مدال نقره بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

ابراهیم جوادی تنها کشتی گیر آزاد برنده تک مدال برتر بازیها گردید.

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مسلم اسکندر فیلابی و حریف آمریکایی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مسلم اسکندر فیلابی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

ابوالفضل انوری

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رضا خرمی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

محمد نصیری بر سکوی وزنه برداری بازیهای المپیک 1972 مونیخ و در حال زدن حرکت یکضرب

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

کسب مدال نقره توسط محمد نصیری

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

محمد نصیری بر سکوی دوم و کسب مدال نقره

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

نصرالله دهنوی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

نصرالله دهنوی

بازی های المپیک 1972 مونیخ

نصرالله دهنوی
( برای دیدن اسامی افراد حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید)

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

آغاز بازی تیم ملی فوتبال ایران با مجارستان، از راست : اصغر شرفی، علی پروین، ابراهیم آشتیانی، جعفر کاشانی، محمد صادقی، علی جباری

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مراسم قبل از بازی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی مجارستان ،از راست: پرویز قلیچ خانی، منصور رشیدی، مجید حلوایی، اکبر کارگرجم، صفر ایرانپاک، علی جباری، محمد صادقی، جعفر کاشانی، ابراهیم آشتیانی، علی پروین، اصغر شرفی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مظفر مسافری (مربی)

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

پطروس نازاربگیان عضو ایرانی هئیت رئیسه فدراسیون بوکس

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

اصغر پاشا پور شمشیر باز اسلحه اپه

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

اصغر پاشا پور شمشیر باز اسلحه اپه

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

اصغر پاشاپور شمشیر باز اسلحه اپه

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

سید محمد رضا انتظاری دونده 400 متر و 800 متر تیم ملی ایران در بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

جلال کشمیری پرتاب کننده دیسک و وزنه در بازیهای المپیک

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

عطاالله بهمنش، حبیب الله روشن زاده گزارشگر رادیو و تلویزیون

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

کاظم گیلان پور سردبیر کیهان ورزشی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

از چپ به راست: بیژن رفیعی (سر دبیر دنیای ورزش)، کاظم گیلان پور (سردبیر کیهان ورزشی)، عطاالله بهمنش (مفسر و گزارشگر)

ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک 1972 مونیخ

میر ابوالقاسم فارسی
( برای دیدن اسامی افراد حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید)

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

تلفن عمومی در بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مرکز تفریحات برای ورزشکاران: محمد نصیری قهرمان دوم و کسب مدال نقره در حال استراحت

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رضا خرمی و دکتر پرویز ادیب فر پزشک کاروان و پرویز سیروس پور مربی تیم ملی کشتی آزاد

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

استقرار کاروان های ورزشی کشورهای شرکت کننده در ورزشکاه اصلی و محل افتتاح بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

استقرار کاروان های ورزشی کشورهای شرکت کننده در ورزشگاه اصلی و محل افتتاح بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رحیم علی آبادی کشتی گیر فرنگی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

دکتر پرویز ادیب فر در حال مداوای رحیم علی آبادی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رحیم علی آبادی کشتی گیر فرنگی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رحیم علی آبادی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رحیم علی آبادی کشتی گیر فرنگی بر سکوی دوم بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

ابراهیم جوادی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

پیروزی ابراهیم جوادی بر یکی از حریفان

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رمضان فر

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

شمس الدین سید عباسی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

شمس الدین سید عباسی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

نمایی از سالن کشتی بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

حسین ابراهیمیان مربی کشتی فرنگی تیم ملی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

محمد نصیری بر سکوی وزنه برداری در بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

علاقمندان تیم ملی فوتبال ایران در بازی با مجارستان که با نتیجه 5 بر صفر به نفع مجارستان پایان یافت

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازی با مجارستان : پرویز قلیچ خانی، علی پروین
( برای دیدن اسامی افراد حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید)

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

تیم ملی برزیل در مقابل تیم ملی ایران

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازی تیم ملی ایران و تیم ملی برزیل

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازی تیم ملی ایران و برزیل و استراحت بین دو نیمه ،از راست: منصور رشیدی، ابراهیم آشتیانی، پرویز قلیچ خانی، جعفر کاشانی، غلام وفا خواه، اکبر کارگر جم، جلال طالبی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازی تیم ملی ایران و برزیل و استراحت بین دو نیمه ، از راست: منصور رشیدی، علی رضا عزیزی، ابراهیم آشتیانی، پرویز قلیچ خانی، مهدی لواسانی، مجید حلوایی، جعفر کاشانی، غلام وفا خواه، اکبر کارگر جم، جلال طالبی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

بازی ایران و برزیل، از راست: پرویز قلیچ خانی، محمود خردبین، اکبر کارگر جم، علی رضا عزیزی، جعفر کاشانی، ابراهیم آشتیانی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

تیم ملی فوتبال ایران و برزیل ،غلام وفا خواه، ابراهیم آشتیانی، محمود خردبین

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مکان مسابقه پرش ارتفاع در ورزشگاه اصلی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

عطاالله بهمنش گزارشگر رادیو و تلویزیون

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مرکز مطبوعات و خبر رسانی خبرنگاران به سایر نقاط جهان

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

ورزشگاه اصلی ،از راست: ژافره، کاظم گیلان پور، میرابوالقاسم فارسی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

محمد شعاع معتمدی

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

محل ارسالات محصولات پستی در بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

محل صندوق امانات در بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

درمانگاه در محل دهکده بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

رستوران در دهکده بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مراکز استراحت و تفرحات برای ورزشکاران در محل دهکده بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

مرکز تفریحات برای ورزشکاران در دهکده بازیها

بازیهای المپیک 1972 مونیخ

محمد نصیری، نصرالله دهنوی در مرکز تفریحات

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها