سمپوزیوم بین المللی آموزش المپیک
 
 
 

 

محورهای  کلی هم اندیشی:
 
- المپیزم و ارزش های اخلاقی- المپیزم و مدارس- المپیزم و دانشگاه ها- المپیزم و رسانه ها- المپیزم و قهرمانان- آینده جنبش المپیزم و بازی ها در قرن بیست و یکم- پارالمپیزم
 
سخنرانان مراسم افتتاحیه:
 
- آقای دکتر رضا قراخانلو- ریاست محترم کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
 
- آقای امیر حسینی- ریاست محترم آکا سمپوزیوم بین المللی آموزش المپیک
 
محورهای  کلی هم اندیشی:
 
- المپیزم و ارزش های اخلاقی- المپیزم و مدارس- المپیزم و دانشگاه ها- المپیزم و رسانه ها- المپیزم و قهرمانان- آینده جنبش المپیزم و بازی ها در قرن بیست و یکم- پارالمپیزم
 
سخنرانان مراسم افتتاحیه:
 
- آقای دکتر رضا قراخانلو- ریاست محترم کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
 
- آقای امیر حسینی- ریاست محترم آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران
 
Zhenliang He  آقای زیالینگ هه از چین-  رئیس کمیسیون فرهنگ و آموزش المپیک                  
 
Mohammad Mazali  آقای محمد مزالی از تونس- عضو کمیته بین المللی المپیک                   
 
 مقالات فارسی
 
محور سخنرانی : المپیزم و رسانه ها
 
                                                                  
 
١- تحلیلی بر حضور نمایندگان رسانه های جمعی، ساعت پوشش تلویزیونی و درآمد حاصل از آن در بازی های المپیک- علی محمد جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه - دکتر میر محمد کاشف عضو هیئت علمی و استاد یار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
 
محور سخنرانی :  المپیزم و دانشگاه ها  
 
٢-  ارتباط منبع ارزیابی و توانایی های رهبری دانشجویان ورزشکار دانشگاه ارومیه در رشته های ورزشی المپیک- حسام اشراقی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی - دکتر میر محمد کاشف- عضو هیئت علمی و استاد یار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
 
٣- بررسی و مقایسه نگرش و آگاهی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در مورد بازی های المپیک- دکتر فرزاد غفوری استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی - دکتر بهمن میرزایی استاد یار دانشگاه گیلان - محمد عزیزی دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان
 
٤- مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاه های کشور- بهمن میرزایی استاد یار دانشگاه گیلان - فرزاد غفوری استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی - حبیب هنری استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی - فتح الله مسیبی کمیته ملی المپیک ج.ا.ا- افشار هنرور دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
 
محور سخنرانی: پارالمپیزم
 
٥-بررسی مقایسه ای کاهش افسردگی در ورزشکاران قطع عضو پارالمپیک نسبت به معلولین قطع عضو غیر ورزشکار و نقش جنبش پارالمپیک در سلامتی تفراد معلول و لزوم آموزش پایه ای- دکتر بهمن زند( عضو کمیسیون پزشکی و علوم ورزشی کمیته ملی پارالمپیک ایران)
 
٦-روز پارالمیک در مدارس- Bart Schell از سوئد- مدیر توسعه امور اداری IPC 
 
محور سخنرانی: المپیزم و مدارس           
 
٧-المپیک در مدرسه،مدرسه در المپیک- جواد آزمون (دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی از دانشگاه تربیت معلم تهران)
 
٨-نقش پارک های بازی در آموزش المپیک دکتر محسن شفیع زاده- دانشگاه تربیت معلم تهران
 
٩-چالش های سلامتی کودکان امروز و نقش آموزش ورزشی - دکتر محمد فرامرزی( استادیار دانشگاه شهرکرد)
 
١٠-آموزش بازی جوانمردانه در المپیک( دوره راهنمایی) محمد خبیری( عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 
محور سخنرانی: المپیزم و ارزش های اخلاقی
 
١١- المپیزم و ارزش های اخلاقی- بهزاد ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس- دکتر هاشم کوزه چیان انشیار دانشگاه تربیت مدرس
 
24- Dose Sport for all also mean Sport for the Poor? Robert Marxen, (German Pierre de Coubertin Committee)- پژوهشگر و استاد دانشگاه از آلمان
 
١٢- دوپینگ در تقابل با اهداف و فلسفه جنبش المپیک حسن نقی زاده- علی محمد نیا- محسن توکلی- علی فاضل- دکتر محمد اسماعیل افضل پور گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
 
The athletes and the social representation of doping- Dr.Ionescu Simona ١٣  (Lecturer, University Of West Faculty of Physical Education and sport Timisoara, Romania
 
Education and sport Timisoara, Romania  The Romanian High-Level Athlets: Between National Systems And Personal Destinies.
 
                 Dr.Ionescu Simona (Lecturer, University Of West Faculty of Physical
 
یکی از این دو مقاله که هر دو متعلق به خانم سیمونا است انتخاب شود که تصمیم گیری با آقای مسیبی خواهد بود.
 
محور سخنرانی: آموزش المپیک
 
١٤- مطالعه تطبیقی آموزش المپیک در کشورهای منتخب- فرشاد تجاری استاد یار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران- نشعین بابایی دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد مرکز
 
  Kiyoka, Arai.Mizuho,Takemura  -  Olympic Education in  Japan١٥-
 
- ١٦Olympic Pedagogy in GeorGia-Culturologycal And Juridical Aspects -Prof.George Chiladze(1st Vice- president of NOA of Georgia     
 
١٧- مقاله آقای امیر حسینی
 
١٨-مقاله دکتر حمیدی
 
١٩- مقاله دکتر سجادی
 
٢٠-مقاله آقای دکتر گائینی
 
٢١-مقاله آقای مسیبی
 
٢٢- مقاله آقای عزیزی
 
٢٣- آقای هکتور  آرگولز از اسپانیا رئیس IOAPA- Hector Arguelles
 
 کل اسامی داوران دومین هم اندیشی :
 
- دکتر عباسعلی گائینی
 
–دکتر سید نصرالله سجادی
 
 - دکتر حمیدی
 
 - سید امیر حسینی
 
- دکتر مجید کاشف
 
-  دکترحسین مجتهدی
 
 - دکتر فرزاد غفوری
 
 - فتح الله مسیبی
 
-  بهرام جدیدی
 
- دکتر حمید قاسمی
 
- دکتر محمد کاظم واعظ موسوی
 
- دکتر محمد خبیری
 
- دکتر بهروز برجسته محبی
 
- دکتر مشرف جوادی
 
- دکتر سید امیر احمد مظفری
 
- دکتر دانشمندی
 
- دکتر محمد فرامرزی
 
- دکتر هایده صیرفی
 
دمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران
 
Zhenliang He  آقای زیالینگ هه از چین-  رئیس کمیسیون فرهنگ و آموزش المپیک                  
 
Mohammad Mazali  آقای محمد مزالی از تونس- عضو کمیته بین المللی المپیک                   
 
 مقالات فارسی
 
محور سخنرانی : المپیزم و رسانه ها
 
                                                                  
 
١- تحلیلی بر حضور نمایندگان رسانه های جمعی، ساعت پوشش تلویزیونی و درآمد حاصل از آن در بازی های المپیک- علی محمد جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه - دکتر میر محمد کاشف عضو هیئت علمی و استاد یار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
 
محور سخنرانی :  المپیزم و دانشگاه ها  

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها