کمیسیون ورزش و محیط زیست

 کمیسیون محیط زیست

اعضای کمیسیون
 1 رئیس کمیسیون  سرکار خانم دکتر مهرافزا منوچهری 
 2  دبیر کمیسیون سرکار خانم سپیده خوشبختی  
 3  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر هومن بهمن پور
 4 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر علی توفیق خطاب
 5 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر داوود شجاعی زاده  
 6  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر علیرضا الهی
 7  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امید جعفری 
 8 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر چالاک مجیدی
 9  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر فرهنگ شادنیا 
10 عضو کمیسیون  سرکار خانم دکتر نرگس تقی زاده 
11 عضو کمیسیون  سرکار خانم دکتر ژانت فرساد 
12 عضو کمیسیون سرکار خانم دکتر کیمیا باقرزاده  
هدف کمیسیون
 ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست از طریق ورزشکاران  

آرشیو عکس ها

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها