کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی


 اعضا کمیسیون
1 رئیس کمیسیون  جناب آقای دکتر سید عبدی افتخاری 
2 دبیر کمیسیون  سرکار خانم عطیه فراهانی 
3  عضو کمیسیون  جناب آقای علی مرادی 

4  عضو کمیسیون سرکار خانم دکتر مهسا حسینی 
5  عضو کمیسیون  جناب آقای ایرج رحمانی 
6
 عضو کمیسیون آقای عباس نظریان مادوانی  
7  عضو کمیسیون سرکار خانم رعنا ارمغانی
8  عضو کمیسیون جناب آقای امین دهقان قهفرخی  
9  عضو کمیسیون جناب آقای مسعود سلیمانی  
10  عضو کمیسیون جناب آقای محمد رفیعی  
11  عضو کمیسیون سرکار خانم فرانک فیض الهی 
12  عضو کمیسیون جناب آقای بهمن محمدرضایی  
13  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر علی رغبتی 
14  عضو کمیسیون جناب آقای علیرضا پاکدل  
15  عضو کمیسیون  سرکار خانم الهام جعفری   
 هدف کمیسیون

کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بمنظور نظارت، کنترل و هدایت کلیه فعالیت‌های مدیریتی کمیته ملی المپیک تشکیل گردید و مهمترین اهداف و وظایف این نهاد به شرح ذیل است:

1  بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص محتوی اساسنامه، آیین نامه ها، دستورالعملها و مستندات کمیته براساس اسناد بالا دستی
2  بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص موارد ارجاعی از سوی هیأت اجرایی به کمیسیون
3  بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص برنامه های راهبردی و اجرایی کمیته
4  دریافت برنامه‌های پیشنهادی سایر کمیسیون‌ها از هیأت اجرایی و مشارکت در تدوین و تنظیم آنها
5   ارائه برنامه‌های پیشنهادی برای حضور اثر بخش کاروان‌های اعزامی به بازی‌های المپیک و آسیایی

آرشیو عکس ها

 

 کمیسیون مدیریت        

آرشیو عکس کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی

  

 

  

 

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها