کمیسیون بازاریابی و توسعه منابع

 

اعضای کمیسیون 
 1  رئیس کمیسیون  جناب آقای دکتر بهروز منتقمی 
 2   دبیر کمیسیون  جناب آقای دکتر علی باقری 
3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر مهرداد بیات 
4 عضو کمیسیون
جناب آقای مهندس مهدی افشارزاده 
5 عضو کمیسیون سرکار خانم دکتر سپیده گلیجانی مقدم 
6 عضو کمیسیون سرکار خانم دکتر منصوره گرجی 
7 عضو کمیسیون سرکار خانم دکتر فریده اشرف گنجویی 
8 عضو کمیسیون  جناب آقای دکتر مرتضی طوسی  
9 عضو کمیسیون  جناب آقای دکتر نادر صایری 
10 عضو کمیسیون  جناب آقای مهندس خلیل خلیلی 
11 عضو کمیسیون  جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی 
12 عضو کمیسیون  جناب آقای دکتر محمدرضا فضلی 
13 عضو کمیسیون جناب آقای امیرحمزه توسلی  
هدف کمیسیون
جذب حامیان مالی برای کمیته ملی المپیک به منظور تحقق برنامه های کمیته بویژه حضور در مسابقات المپیک و بازی های آسیایی ، تدوین برنامه درآمدزایی ده ساله ، پژوهش در راستای بازاریابی ، برگزاری همایش و ارتباط و بهره مند شدن از دست آوردهای کمیته بازاریابی IOC و تبادل ارتباطات با کمیته های ملی المپیک سایر کشورها


ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها