کمیسیون صلح و ورزش

 اعضا کمیسیون
1 رئیس کمیسیون  جناب آقای دکتر محسن رضوانی 
 2   دبیر کمیسیون  جناب آقای مهرداد برزگریان نبی 
3  عضو کمیسیون جناب آقای علیرضا پاکدل 
4  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر جمشید همتی 
5  عضو کمیسیون  سرکار خانم دکتر فاطمه کیوانی 
6  عضو کمیسیون سرکار خانم کتایون اشرف 
7  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر رضا شجیع 
8  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر شاهین سلطان پور 
9  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر علیرضا سهرابیان 
10  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر حسن رنگرز 
11  عضو کمیسیون جناب آقای دکتر محمد پورکیانی
12  عضو کمیسیون سرکار خانم دکتر آزاده گیلانی  
13  عضو کمیسیون جناب آقای سعید رضایی   
هدف کمیسیون 
 نظر به جایگاه و ظرفیت ورزش و مسابقات ورزشی در کاهش تنش ها و منازعات از یک سو و گسترش صلح و دوستی از سوی دیگر، بویژه با کاربست راهکارهای مناسب و سیاست های مدبرانه در  کمک به رفع کشمکش های محلی، منطقه ای، و بین المللی، " کمیسیون صلح و ورزش" در زمره یکی از کمیسیونهای کمیته ملی المپیک می باشد که با تکیه بر روح و آموزه های المپیزم با هدف توسعه گفتمان  جهانی صلح و عدالت و ارتقاء روابط بین الملل در ایفای نقش دیپلماسی عمومی و تعامل با دیگر کشورهای جهان با اشاعه ارزش ها و باورهای فرهنگ ایرانی / اسلامی از طریق قدرت ورزش، فعالیت می نماید. 

 

 


آرشیو عکس ها

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها
بانک آرشیو دیجیتال کمیته ملی المپیک
پیوندها