آرشیو عکس های بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی کشتی آزاد ایران قبل از اعزام به بازیهای آسیایی 1958 توکیو از راست: حبیب الله بلور، عباس زندی، غلامرضا تختی، نبی الله سروری، توفیق جهانبخت، امامعلی حبیبی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی کشتی آزاد ایران قبل از اعزام به بازیهای آسیایی 1958 توکیو از چپ: ناصر گیوه چی، امامعلی حبیبی، توفیق جهانبخش، نبی الله سروری،غلامرضا تختی، عباس زندی، حبیب الله بلور
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی کشتی آزاد ایران قبل از اعزام به بازی ها از چپ به راست: __، __، علی جعفرزاده، __، داوود حیدری،__، __، محمد بیاتی، جعفر نامدار، عارف قلی زاده، حسین صدقایی، پرویز دهداری
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

مسئولین شرکت کننده قبل از اعزام به بازیهای آسیایی 1958 توکیو از چپ: __،__، داوود نصیری (مربی وزنه برداری)، نصرت الله شاهمیر (رئیس فدراسیون شنا)، محمود بیاتی (فوتبالیست)
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: امیر احتشام زاده، امیر بهنام، ادموند بیت خدا، هوشنگ بزرگزاده _ محمود حاجبی،............ ،.............، ژرژ افتاندلیان، ..........،.......،............
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم والیبال قبل از اعزام به بازیهای آسیایی 1958 توکیو از چپ به راست: حسین علی امیری، محمد شریف زاده،کمال پورهاشمی،محمد اسماعیل اشتری، عباس تهرانی،محمود عدل ،سیاوش فرخی، عبدالمنعم کمال، فریدون شریف زاده،
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم والیبال قبل از اعزام به بازیهای آسیایی 1958 توکیو ایستاده از راست: سیاوش فرخی، فریدون شریف زاده(مربی)،عباس تهرانی،محمد شریف زاده،حسین علی امیری نشسته ازراست: کمال پورهاشمی، عبدالمنعم کمال،محمود عدل، محمد اسماعیل اشتری
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

قبل از اعزام به بازی ها امیر بهنام (سرپرست)، غفور آلبا، امیر احتشام زاده، حمید کرلو، ادموند بیت خدا، هوشنگ بزرگزاده، محمود حاجبی( رئیس فدارسیون تنیس روی میز)
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

قبل از اعزام به بازی علی جعفر زاده، __، __
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی تنیس روی میز و تنیس قبل از اعزام به بازی از چپ به راست ایستاده: داود نصیری، __، __، پرویز خسروانی، __،__، __، دکتر عباس ایزد پناه، __، غفور آلبا(مربی)، __، __ نشسته از چپ : ادموند بیت خدا، هوشنگ بزرگزاده، امیر احتشام زاده
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

قبل از اعزام به بازی توکیو داود نصیری، نصرت الله شاهمیر
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تعدادی از اعضاء کاروان ایران در فرودگاه هنگام ورود به توکیو برای دیدن اسامی حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تعدادی از اعضاء کاروان ایران در فرودگاه هنگام ورود به توکیو برای دیدن اسامی افراد حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ورزشکاران رشته های مختلف و مسئولین قبل از مراسم رژه در بازی ها برای دیدن اسامی افراد حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: __ ،محمد حسن رهنوردی، دکتر علی زاهدی ، ___
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

قبل از مراسم رژه و افتتاحیه بازیهای آسیایی 1958 توکیو از راست: ادموند بیت خدا،__،اسماعیل علم خواه،علی صفا سنبلی،هوشنگ بزرگزاده،منوچهر فصیحی،هزیک تمرز،__، __،محمد ابراهیم پیروی ، __
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

قبل از مراسم رژه و افتتاحیه بازیهای آسیایی 1958 توکیو ادموند بیت خدا،علی صفا سنبلی،اسماعیل علم خواه،هزیک تمرز
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تعدادی از اعضاء کاروان ورزشی ایران در بازیهای از راست ایستاده: محمد اسماعیلی (والیبال)، کمال پورهاشمی ،عباس زندی ،پرویز خسروانی ،غلامرضا تختی،توفیق جهانبخت،دکتر میر افضلی (نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی)،دکتر علی زاهدی (پزشک)،یعقوب لطیفی(داور کشتی)،__ نشسته از راست: داود حیدری،محسن حاج نصرالله،سورن پیرجانیان،وازیک قازاریان (بوکس)، قاراپت کوچار،علی اکبر خوجینی ( بوکس ) لئون خاچاطوریان،هوشنگ بزرگزاده
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

رژه در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی 1958 توکیو محمود نامجو پرچمدار کاروان در کنار سایر اعضاء
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تعدادی از اعضاء کاروان ایران قبل از مراسم رژه و افتتاح بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود نامجو پرچمدار کاروان اعزامی در کنار تعدادی از اعضاء کاروان قبل از رژه مراسم افتتاح بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: __،احمد روح الایمان،محمد حسن رهنوردی،داود نصیری ابراهیم پیروی قبل از آغاز مراسم افتتاح بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تعدادی از نفرات کاروان ورزشی ایران قبل از آغاز مراسم افتتاح بازیهای آسیایی 1958 توکیو از راست : __،ابراهیم پیروی،داود نصیری،محمود نامجو،محمد حسن رهنوردی،احمد روح الایمان__،__،دکتر علی زاهدی هزیک تمرز،اسماعیل علم خواه
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

کاروان ورزشی ایران قبل از ورود به ورزشگاه اصلی بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو قبل از ورود به ورزشگاه اصلی در ردیف اول احمد رح الایمان،مجید بختیار
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو قبل از ورود به ورزشگاه اصلی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

مراسم افتتاحیه و رژه کاروان ایران به پرچمداری محمود نامجو و سرپرستی دکتر عباس ایزدپناه در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

رژه ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

رژه ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

رژه ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

رژه ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

رژه ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 1958 توکیو سیاوش فرخی،محمد اسماعیل شوشتری،محمود عدل، محمد شریف زاده
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

رژه ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

استقرار پرچمداران کشورهای شرکت کننده در بازیهای آسیایی 1958 توکیو پس از مراسم رژه
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم کشتی آزاد ایران در مراسم افتتاح و رژه مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازیهای آسیایی 1958 توکیو (خرداد ماه 1336) مراسم افتتاحیه مسابقات کشتی و رژه تیم های شرکت کننده تیم 8 نفره ایران 3 مدال طلا و 3 نقره و 1 برنز دریافت کرد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

رژه تیم ملی کشتی ایران در سالن مسابقات کشتی بازیهای آسیایی 1958 توکیو از چپ به راست: عباس زندی (پرچمدار تیم)،یعقوب لطیفی (داور)،رحمت الله غفوریان (داور)،غلامرضا تختی،نبی الله سروری،امام علی حبیبی ناصر گیوه چی،غلامحسین زندی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

سالن کشتی ورزشکاران ایرانی در حال دیدار از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

کشتی غلامرضا تختی دربازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازیهای آسیایی 1958 توکیو غلامرضا تختی در حال ضرفه فنی کردن حریفش تختی در وزن 87 کیلو گرم حرفان افغانی کره ای و پاکستانی را ضربه فنی و حریف ژاپنی را با امتیاز برد و مدال طلا گرفت.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازیهای آسیایی 1958 توکیو غلامرضا تختی برنده مدال طلای مسابقات کشتی در حال پیروزی بر یکی از حریفانش
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

پیروزی غلامرضا تختی بر حریفش در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

داور پیروزی غلامرضا تختی را بر حریفش در مسابقات کشتی بازیهای آسیایی 1958 توکیو اعلام می کند.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی بین غلامرضا تختی و حریف کره ای در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

پیروزی غلامرضا تختی بر حریف کره ای در وزن 87 کیلوی مسابقات کشتی بازیهای آسیایی 1958 توکیو و کسب مدال طلا
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی بین غلامرضا تختی و حریف ژاپنی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازیهای آسیایی 1985 توکیو پیروزی غلامرضا تختی بر حریف خود
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

داور پیروز غلامرضا تختی را بر حریف ژاپنی اعلام می کند. کسب مدال طلا توسط غلامرضا تختی در وزن 87 کیلوگرم در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

دکتر ایزدپناه سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو مراسم اهدا مدال به غلامرضا تختی(طلا)،کشتی گیر ژاپن ( نقره )،کشتی گیر کره جنوبی (برنز)
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی برفراز سکوی نخست و کسب مدال طلا در وزن 87 کیلو گرم کشتی آزاد دربازهای آسیایی 1958 توکیو دکتر عباس ایزدپناه در تصویر دیده می شود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی برفراز سکوی نخست و کسب مدال طلا در وزن 87 کیلو گرم کشتی آزاد دربازهای آسیایی 1958 توکیو دکتر عباس ایزدپناه در تصویر دیده می شود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی برفراز سکوی نخست و کسب مدال طلا در وزن 87 کیلو گرم کشتی آزاد دربازهای آسیایی 1958 توکیو دکتر عباس ایزدپناه در تصویر دیده می شود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

داور پیروزی امام علی حبیبی را برکشتی گیر پاکستانی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو اعلام می کند. حبیبی در وزن 67 کیلو گرم مدال طلا بازیها را کسب نموده
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

اهدا مدال طلا به امام علی حبیبی کشتی گیر وزن 67 کیلو گرم در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

امامعلی حبیبی بر فراز سکوی نخست و کسب مدال طلا در وزن 67 کیلو گرم کشتی آزاد در بازیهایی آسیایی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

اعلام پیروزی عباس زندی بر کشتی گیر ژاپنی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو زندی در این بازیها مدال طلا کسب نموده است
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

عباس زندی برنده مدال طلا در وزن 87 به بالا کشتی آزاد در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

عباس زندی بر سکوی قهرمانی و کسب مدال طلا در وزن 87 کیلو به بالا کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

عباس زندی ،غلامرضا تختی،امامعلی حبیبی در بازیهای آسیایی1958 توکیو مدال طلا کسب نمودند.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نبی الله سروری در وزن 78 کیلوگرم کشتی آزاد که کسب مدال نقره در بازیهای آسیایی 1958 توکیو نایل آمد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نبی الله سروری پس از پیروزی بر یکی از حریفان در مسابقات کشتی وزن 78 کیلو در بازیهای آسیایی 1958
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نبی الله سروری در مبارزه با حریف خود در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که مقام دوم را در وزن 79 کیلو گرم به دست آورد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

پیروزی نبی الله سروری بر حریفش در وزن 78 کیلو گرم در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که مدال نقره این بازیها را کسب نمود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نبی الله سروری در مبارزه با حریف خود در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که مقام دوم را در وزن 79 کیلو گرم به دست آورد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

پیروزی نبی الله سروری بر حریفش در وزن 78 کیلو گرم در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که مدال نقره این بازیها را کسب نمود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نبی الله سروری در مبارزه با حریف خود در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که مقام دوم را در وزن 79 کیلو گرم به دست آورد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

پیروزی نبی الله سروری بر حریفش در وزن 78 کیلو گرم در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که مدال نقره این بازیها را کسب نمود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نبی الله سروری در مبارزه با حریف خود در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که مقام دوم را در وزن 79 کیلو گرم به دست آورد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نبی الله سروری در مبارزه با حریف خود در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که مقام دوم را در وزن 79 کیلو گرم به دست آورد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

داور پیروزی نبی الله سروری را بر حریفش اعلام می کند سروری در وزن 79 کیلو گرم کشتی آزاد مدال نقره بازیهای آسیایی 1958 توکیو را کسب نمود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نبی الله سروری بر سکوی دوم نقره در وزن 79 کیلو گرم کشتی آزاد در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

داور پیروزی توفیق جهانبخت کشتی گیر وزن 73 را بر حریف اعلام می کند. کسب مدال نقره توسط جهانبخت در بازیهای آسیایی 1958توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

توفیق جهانبخت برنده مدال نقره پس از پیروزی بر حریف خود در وزن 70 کیلو کشتی آزاد دربازی های آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

داور پیروزی توفیق جهانبخت کشتی گیر وزن 73 کیلو گرم را در برابر کشی گیر کره جنوبی اعلام می کند. جهانبخت مدال نقره بازیهای آسیایی 1958 توکیو را کسب نمود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

مسابقه کشتی بین خلیل رعیت پناه در وزن 52 کیلو گرم با کشتی گیر ژاپنی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو رعیت پناه در این بازیها مدال نقره گرفت
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

پیروزی غلامحسین زندی بر حریف در بازیهای آسیایی 1958 توکیو غلامحسین زندی در این بازیها در وزن 57 کیلو گرم مدال برنز را کسب نمود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامحسین زندی کشتی گیر وزن 57 کیلو گرم مدال برنز بازیهای آسیایی 1958 توکیو را کسب نمود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی ناصر گیوه چی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازیهای آسیایی 1958 توکیو پیروزی کشتی گیر ژاپن بر ناصر گیوه چی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نمایی از سالن کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو و اعلام پیروزی یک کشتی گیر توسط داور
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات کشتی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی دارنده مدال طلا در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی برنده مدال طلا وزن 87 کیلو گرم در کشتی آزاد در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی برنده مدال طلا وزن 87 کیلو گرم در کشتی آزاد در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی دارنده مدال طلا در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی دارنده مدال طلا در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی دارنده مدال طلا در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی دارنده مدال طلا در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی دارنده مدال طلا در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی هتل محل اقامت در محل غذاخوری بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

غلامرضا تختی برنده مدال طلای وزن 87 کیلو گرم در کشتی آزاد در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

هتل محل اقامت کاروان ایران در توکیو از راست : غلامرضا تختی،ناصر گیوه چی،عباس زندی،محمود نامجو درسالن غذاخوری بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: یعقوب لطیفی _ امیر حمیدی _ امام علی حبیبی _ ........ _ غلامرضا تختی _ حبیب الله بلور
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

امام علی حبیبی برنده مدال طلا در وزن 67 کیلو گرم کشتی آزاد در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

امام علی حبیبی برنده مدال طلا در وزن 67 کیلو گرم کشتی آزاد در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

فیروز پژمان،عباس زندی،برندگان دو مدال طلا در رشته وزنه برداری و کشتی آزاد در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نبی الله سروری بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

نبی الله سروری _ ناصر گیوه چی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

هتل محل اقامت کاروان ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو از راست: نبی الله سروری،عباس زندی،غلامحسین زندی،ناصر گیوه چی در سالن غذاخوری بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازیهای آسیایی 1958 توکیو حبیب الله بلور،نبی الله سروری
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

توفیق جهانبخش،کشتی گیر وزن 73 کیلو گرم و برنده مدال نقره بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از چپ به راست: توفیق جهانبخت (مدال نقره وزن 70 کیلو کشتی آزاد)،__، علی جعفر زاده در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

خلیل رعیت پناه کشتی گیر وزن 52 کیلو گرم که در بازیهای آسیایی 1958 توکیو موفق به کسب مدال نقره شد
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ناصر گیوه چی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ناصر گیوه چی در وزن 63 کیلو کشتی آزاد برنده مدال برنز در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ناصر گیوه چی در وزن 63 کیلو کشتی آزاد برنده مدال برنز در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ناصر گیوه چی در وزن 63 کیلو کشتی آزاد برنده مدال برنز در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ناصر گیوه چی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمد حسن رهنوردی وزنه بردار وزن کیلو گرم که مدال طلا را در بازیهای آسیایی 1958 توکیو کسب نمود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمد حسن رهنمودی بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

فیروز پژهان وزنه بردار دسته 90 به بالا و برنده مدال طلا در بازیهای آسیایی 1958 توکیو با مشایعت محمد حسن رهنوردی و مجید بختیار (رئیس فدراسیون) و زدن وزنه به سکو می رود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

فیروز پژهان وزنه بردار دسته 90 به بالا و برنده مدال طلا در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود نامجو برنده نقره وزن 56 کیلو گرم هنگام وزنه زدن دربازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود نامجو برنده نقره وزن 56 کیلو گرم هنگام وزنه زدن دربازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود نامجو برنده نقره وزن 56 کیلو گرم هنگام وزنه زدن دربازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود نامجو برنده نقره وزن 56 کیلو گرم هنگام وزنه زدن دربازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود نامجو پس از کسب مدال نقره در میان سایر وزشکاران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو دکتر عباس ایزدپناه،داود نصیری نیز در عکس حضور دارند.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

اسماعیل علم خواه وزنه بردار دسته 52 کیلو گرم و برنده مدال نقره در حال تمرین در بازهیای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: اسماعیل علم خواه (برنده مدال نقره در وزن 52 کیلو وزنه برداری) ابراهیم پیروی (برنده مدال نقره در وزن 75 کیلو وزنه برداری) در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

اسماعیل علم خواه وزنه بردار وزن 52 کیلو گرم و برنده مدال نقره در بازهیا آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

اسماعیل علم خواه وزنه بردار وزن 52 کیلو گرم و برنده مدال نقره در بازهیا آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

اسماعیل علم خواه وزنه بردار وزن 52 کیلو گرم و برنده مدال نقره در بازهیا آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازیهای آسیایی 1958 توکیو علی صفا سنبلی بر سکوی دوم مسابقات وزنه برداری دسته 60 کیلوگرم
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازیهای آسیایی 1958 توکیو علی صفا سنبلی بر سکوی دوم مسابقات وزنه برداری دسته 60 کیلوگرم
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازیهای آسیایی 1958 توکیو علی صفا سنبلی بر سکوی دوم مسابقات وزنه برداری دسته 60 کیلوگرم
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ابراهیم پیروی برنده مدال نقره وزنه برداری بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

هنریک تمرز در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

هنریک تمرز وزنه بردار وزن 67/5 کیلو گرم در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که مدال برنز را کسب نمود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

هنریک تمرز وزنه بردار 67/5 کیلویی برنده مدال برتر بر سکوی قهرمانی بازی های آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

وزنه برداران ایران در کنار ورزشکاران ژاپن در بازیهای آسیایی 1958 از راست محمد ابراهیم پیروی _ فیروز پژهان _اسماعیل علم خواه
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: فیروز پژهان،محمد حسن رهنوردی،محمود نامجو،مجید بختیارجلال منصوری،هنریک تمرز در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از چپ به راست: محمود نامجو،فیروز پژهان،محمد حسن رهنوردی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

وزنه بردار ژاپنی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

خط استارت مسابقات نهایی دو 1500 متر در بازیهای آسیایی 1958 توکیو محمود خلیق رضوی (مدال طلا)،جعفر راستی (مقام ششم) در این خط دیده می شوند
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

خط استارت مسابقات نهایی دو 1500 متر در بازیهای آسیایی 1958 توکیو محمود خلیق رضوی (مدال طلا)،جعفر راستی (مقام ششم) در این خط دیده می شوند
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

خط استارت مسابقات نهایی دو 1500 متر در بازیهای آسیایی 1958 توکیو محمود خلیق رضوی (مدال طلا)، جعفر راستی (مقام ششم) در این خط دیده می شوند
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

خط استارت مسابقات نهایی دو 1500 متر در بازیهای آسیایی 1958 توکیو محمود خلیق رضوی (مدال طلا)،جعفر راستی (مقام ششم) در این خط دیده می شوند
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ایی از مسابقات دوی 1000 متر که علی باغبانباشی نفر اول درعکس فوق موفق به کسب مدال برنز در بازیهای آسیایی 1958 توکیو شد
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ایی از مسابقات دوی 1000 متر که علی باغبانباشی نفر اول درعکس فوق موفق به کسب مدال برنز در بازیهای آسیایی 1958 توکیو شد
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

علی باغبانباشی در راس دوندگان در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که دراین بازیها موفق به کسب مدال برنز شد
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

علی باغبانباشی دونده استقامت در مواد 5000 و 1000 متر به خط پایان می رسد و کسب دو مدال برنز در 1000 و 5000 متر
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات دو در در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات دو در در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات دو در در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات دو در در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات دو در در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات دو در در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود خلیق رضوی در ماده 1500 متر دو و میدانی بر سکوی قهرمانی بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود خلیق رضوی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو به دریافت دو مدال طلا در 1500 متر و نقره در 800 متر در رشته دو و میدانی نایل آمد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود خلیق رضوی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو به دریافت دو مدال طلا در 1500 متر و نقره در 800 متر در رشته دو و میدانی نایل آمد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود خلیق رضوی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو به دریافت دو مدال طلا در 1500 متر و نقره در 800 متر در رشته دو و میدانی نایل آمد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمود خلیق رضوی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو به دریافت دو مدال طلا در 1500 متر و نقره در 800 متر در رشته دو و میدانی نایل آمد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

علی باغبانباشی برنده دو مدال برنز دو ومیدانی در 1500 متر و 5000 متر بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

علی باغبانباشی برنده دو مدال برنز دو ومیدانی در 1500 متر و 5000 متر بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

علی باغبانباشی برنده دو مدال برنز دو ومیدانی در 1500 متر و 5000 متر بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ضیاء کمانی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ضیاء کمانی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ضیاء کمانی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

اعضاء تیم دو و میدانی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو در غذا خوری هتل محل اقامت از راست : __،کریم زندی،__،داریوش زند آسا
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

اعضاء تیم دو و میدانی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو در غذا خوری هتل محل اقامت از راست : __،کریم زندی،__،داریوش زند آسا
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محل غذاخوری هتل محل اقامت کاروان ایران در بازی های آسیایی 1958 کریم زندی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محل برگزاری مسابقات والیبال در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی والیبال در کنار تعدادی از فوتبالیست ها در بازیهای آسیایی 1958 توکیو ایستاده از راست: حسین علی امیری،محمد شریف زاده،عباس تهرانی،محمد اسماعیلی،کمال پور هاشمی،محمود عدل،سیاوش فرخ زاده، عبدالمنعم کمال، نشسته از راست: داود ارغوانی،پرویز کوزه کنانی،نادر افشار،عارف قلی زاده، محسن حاج نصرالله،داود حیدری،محمد بیاتی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی والیبال قبل از آغاز بازی با تیم هنگ کنگ در بازیهای آسیایی 1958 توکیو ایستاده از راست: کمال پور هاشمی،حسین علی امیری،محمود عدل،عبدالمنعم کمال_ محمد اسماعیلی نشسته از راست: محمد شریف زاده،عباس تهرانی،سیاوش فرخ زاده
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی والیبال قبل از آغاز بازی با تیم هنگ کنگ که با نتیجه 3 بر صفر به نفع ایران خاتمه یافت در بازیهای آسیایی 1958 توکیو ایستاده از راست: کمال پور هاشمی ،حسین علی امیری،محمود عدل، عبدالمنعم کمال،محمد اسماعیلی نشسته از راست: محمد شریف زاده،عباس تهرانی،سیاوش فرخ زاده
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی والیبال ایران قبل از بازی با تیم هند در بازیهای آسیایی 1958 توکیو از چپ به راست: عبدالمنعق کمال،سیاوش فرخی،محمود عدل،کمال پور هاشمی محمد اسماعیل اشتری،عباس تهرانی،محمد شریف زاده، علی امیری،امیر عباس امین (رئیس فدراسیون والیبال)،فریدون شریف زاده (مربی)،و کسب مدال نقره در بازیها
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

مسابقات والیبال بین تیم های ایران و هند که با نتیجه 3 بر 1 به نفع تیم ایران به پایان رسید در بازیهای آسیایی 1958 توکیو از چپ: عبدالمنعم کمال،سیاوش فرخی،کمال پور هاشمی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی والیبال قبل از شروع مسابقه فینال بین ایران و ژاپن از چپ به راست: امیر عباس امینی(رئیس فدراسیون والیبال)،فریدون شریف زاده(مربی و سرپرست تیم)،عبدالمنعم کمال،سیاوش فرخی،عباس تهرانی،محمد اسماعیل اشتری،کمال پورهاشمی،محمد شریف زاده،حسین علی امیری و کسب مدال نقره
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی والیبال قبل از آغاز مسابقه در بازیهای آسیایی 1958 توکیو از راست: حسین علی امیری،کمال پورهاشمی، محمود عدل،سیاوش فرخی محمد شریف زاده،عبدالمنعم کمال
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

مسابقه فینال والیبال بین ایران و ژاپن که منجر به پیروزی ژاپن با نتیجه 3 بر 1 و کسب مدال نقره تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو شد. از راست: محمود عدل، محمد شریف زاده،عبدالمنعم کمال، حسین علی امیری
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

مسابقه فینال والیبال بین ایران و ژاپن که منجر به پیروزی ژاپن با نتیجه 3 بر 1 و کسب مدال نقره تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو شد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

مسابقه فینال والیبال بین ایران و ژاپن که منجر به پیروزی ژاپن با نتیجه 3 بر 1 و کسب مدال نقره تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو شد.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: محمود عدل_ فریدون شریف زاده_ امیر حمیدی در غذاخوری دهکده بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: سیاوش فرخی،عباس تهرانی ،محمود عدل اعضاء تیم ملی والیبال در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ایستاده از راست: ژاپنی،حسین صدقیانی(مربی و سرپرست)،محمود بیاتی، ایرج حاتم،پرویز کوزه کنانی،پرویز دهداری،عارف قلی زاده، داود ارغوانی،ژاپنی نشسته از راست: ناصر حاج مختار، محمد بیاتی، جواد بهشتی، جعفر نامدار، ایرج عرفان،امیر امیر عراقی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

استادیوم فوتبال محل برگزاری مسابقات تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

تیم ملی فوتبال ایران قبل از آغاز بازی با کره جنوبی که با نتیجه 5 بر صفر به سود تیم کره به پایان رسید. ایستاده از راست: امیر مسعود برومند،پرویز کوزه کنانی،پرویز دهداری،نادر افشار ایرج حاتم نشتسه از راست: امیر امیر عراقی،داود ارغوانی،عارف قلی زاده،ایرج عرفان علی جعفر زاده،جواد بهشتی بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات فوتبال کره جنوبی با تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو که با نتیجه 5 بر 1 به نفع کره تمام شد
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران و اسرائیل در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران و اسرائیل در بازیهای آسیایی 1958 توکیو __،پرویز دهداری در تصویر دیده می شود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

محمد بیاتی دروازه بان تیم ملی ایران با اسرائیل در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ژرژ افتاندلیان مربی تنیس در استادیوم فوتبال بازی اسرائیل و ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

حسین صدقیانی مربی و سرپرست تیم ملی فوتبال در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست علی جعفر زاده،داود ارغوانی
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست به چپ: امیر حمیدی،ایرج عرفان،رحمت الله غفوریان،نادر افشار پرویز کوزه کنانی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

داود حیدری و محسن حاج نصرالله اعضاء تیم ملی فوبتال در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

جعفر نامدار،پرویز کوزه کنانی از اعضاء تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکيو، ژاپن

ایرج عرفان بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

حسین صدقیانی سرپرست و مربی تیم ملی فوتبال در بازیهای آسیایی 1958 توکیو( خرداد ماه 1336)
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

جعفر گل طلب دو چرخه سوار تیم ملی که در بازیهای آسیایی 1958 توکیو دو مدال نقره (یک کیلومتر تایم تریل و 1000 متر سرعت) کسب نمود.
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

جعفر گل طلب برنده دو مدال نقره (یک کیلومتر تایم تریل و 1000 متر سرعت) و دکتر علی زاهدی پزشک کاروان در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

دکتر علی زاهدی (پزشک) و جعفر گل طلب( دوچرخه سواری) برنده مدال نقره در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

جعفر گل طلب دو چرخه سوار تیم ملی که در بازیهای آسیایی 1958 توکیو دو مدال نقره (یک کیلومتر تایم تریل و 1000 متر سرعت)
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

جعفر گل طلب دو چرخه سوار تیم ملی که در بازیهای آسیایی 1958 توکیو دو مدال نقره (یک کیلومتر تایم تریل و 1000 متر سرعت)
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

جعفر گل طلب دو چرخه سواری تیم ملی که در بازیهای آسیایی 1958 توکیو دو مدال نقره (یک کیلومتر تایم تریل و 1000 متر سرعت)
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

جعفر گل طلب دو چرخه سوار تیم ملی که در بازیهای آسیایی 1958 توکیو دو مدال نقره (یک کیلومتر تایم تریل و 1000 متر سرعت)
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

سالن شنا و شیرجه در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ژرژ افتاندلیان تنیسور ایران در استخر شنا و شیرجه بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: نبی الله سروری،غلامحسین زندی،منوچهر فصیحی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست منوچهر فصیحی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست منوچهر فصیحی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

صحنه ای از مسابقات شیرجه از سکو در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

منوچهر فصیحی برنده مدال برنز شیرجه از تخته در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

امیر بهنام سرپرست تیم تنیس روی میز در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

امیر بهنام سرپرست تیم تنیس روی میز در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ژرژ افتاندلیان تنیس ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ادموند بیت خدا _ آرشام یسائی در دهکده بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

ژرژ افتاندلیان تنیس ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

مسابقه پینگ پونگ حمید کرلو در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: ادموند بیت خدا_ امیر احتشام زاده_ ژرژ افتاندلیان _ محمود حاجبی_ در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست امیر بهنام_ نصرت الله شاهمیر_ پرویز خسروانی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

در هتل محل اقامت بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

داود نصییری مربی تیم ملی وزنه برداری در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست کاظم رهبری_ ژرژ اتاندلیان _ داود نصیری در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

امان الله جهانبانی نایب رئیس کمیته ملی المپیک در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان دبیر کل کمیته ملی المپیک در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

پرویز خسروانی معاون کاروان ورزشی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از چپ: حسین مبشر رئیس فدراسیون فوتبال_ پرویز خسروانی معاون کاروان ورزشی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

حسین مبشر رئیس فدراسیون فوتبال_ پرویز خسروانی معاون کاروان ورزشی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

علی اصغر پیروی سرپرست تیم دو و میدانی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از چپ به راست: احمد روح الایمان ( دبیر کل کمیته ملی المپیک) در بازیهای آسیایی 1958
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از چپ به راست: احمد روح الایمان ( دبیر کل کمیته ملی المپیک) در بازیهای آسیایی 1958
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان دبیر کل کمیته ملی المپیک در سال 1336 به همراه .......... در بازیهای آسیایی 1958
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان _ حسین مبشر در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

دکتر عباس ایزدپناه در آرایشگاه بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان در یکی از خیابانهای توکیو در زمان برگزاری بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان _ حسین مبشر در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: غلامحسین زندی_ احمد روح الایمان _ در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست : رحمت الله غفوریان _ پرویز خسروانی در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

احمد روح الایمان بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

از راست: محمود نامجو_ دکتر علی زاهدی_ کاظم رهبری در بازیهای آسیایی 1958 توکیو
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

سالن غذاخوری هتل محل اقامت کاروان ایران در بازیهای آسیایی 1958 توکیو حبیب الله بلور و سایر ورزشکاران
بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن

بازی های آسیایی 1958 توکیو، ژاپن