شخص محور

                              پ                          

 پیراکوه، آزاده 
 
 
 
 
 
 
 

                               ج                          

 جاسمیان، حمید
 جعفری حجین ،افسر
 جلالی، ابوالفضل 
 جوادی، ابراهیم 
 جهانی، غفور 
 جیرودی، حجت الله 

                               چ                          

 چرندابی،حبیب  
 
 
 
 
 

                               ح                          

 حبیبی ، امامعلی 
  حبیبی ، حسن  
 حبیبی، گودرز
 حداد، محمود
 حسینی، امیر
 حیدری، علی اکبر

                              خ                          

 خادم حقیقت، محمد  
 خبیری، مهدی 

                            د                             

  دهخدا، محمدرضا 
 

                              ر                            

 روشن، حسن  
 

                              ز                             

 زارع، کامران 
 زمان آبادی، غلامحسین
 زندی،منوچهر
 
 
 

                              ژ                             

ژافره، پرویز 
 
 
 
 
 

                             س                          

 سجادی، حمید 
 سجادی، نصرالله 
 سرخیل، حسین
 سروری ، جمیله 
 سعیدی، کیکاووس 
 سیف پور، محمد ابراهیم

                             ش                          

 شجاعی، فریده 
 شرفی، اصغر
 شعبانی، غلامحسین
 شمشکی، افسانه  
 شیبانی، فریدون 

                             ص                          

 صدارتی، مریم 
 صفوی همامی، شهلا 
 
 
 

                              ط                           

  طالقانی ، محمدرضا
 طاووسی، هادی 
 طاهریان،طاهره 
 
 

                              ظ                           

 ظلی، فرامرز
 
 
 
 

                              ع                           

 عبدالهی ، نصرالله 
 عبدالهی نیا،احمد
 عرب عامری، الهه
 عظیمی، ناصر
 علی آبادی ، رحیم

                             ف                           

 فائقی، سعید
 فرزامی، غلامحسین 
  فرهادی زاد، مهین
 فریاد شیران ، نادر
 

                             ق                            

 قراخانلو، رضا 
 
 
 
 
 
 
 

                            ل                             

 لطیفی، نادر 
  لیموچی، سیما 
 
 
 
 
 
 

                             ن                           

 نژادنایبی، صغری 
  نعمتی، زهرا
  نوریان، غلامحسین
 
 
 
 
 

                            و                            

 وحیدیان، اشرف  
 
 
 
 
 
 
 

                            ی                             

 یزدانی خرم، محمدرضا 
 یعقوبی، محمدمهدی  
یوسفی، شقایق   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

در صورت داشتن هرگونه اطلاعات بیشتر با کلیک در این اینجا ما را یاری فرمایید.

 کلیک کنید
 بازگشت به صفحه اصلی 
 

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها

پیوندها