مدال آوران المپیک 1956 ملبورن

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _69

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _69

غلامرضا تختی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _70

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _70

غلامرضا تختی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _71

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _71

پیروزی غلامرضا تختی بر یکی از حریفان
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _72

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _72

پیروزی غلامرضا تختی بر حریفش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _73

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _73

پیروزی غلامرضا تختی بر حریفش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _74

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _74

پیروزی غلامرضا تختی بر حریف روسی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _75

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _75

غلامرضا تختی بر سکوی قهرمانی المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _76

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _76

غلامرضا تختی بر سکوی قهرمانی در کنار حریف روس
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _77

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _77

غلامرضا تختی بر سکوی قهرمانی در کنار کشتی گیران روس و آمریکا
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _78

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _78

پیروزی امامعلی حبیبی بر حریفش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _79

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _79

پیروزی امامعلی حبیبی بر حریفش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _80

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _80

پیروزی امامعلی حبیبی بر حریفش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _81

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _81

پیروزی امامعلی حبیبی بر حریفش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _82

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _82

امامعلی حبیبی بر سکوی قهرمانی المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _83

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _83

امامعلی حبیبی پس از کسب مدال طلای المپیک در کنار کشتی گیران روس و ژاپن
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _84

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _84

امامعلی حبیبی پس از کسب مدال طلا در کنار نبی الله سروری، غلامرضا مجید، دکتر علی زاهدی ، ناصر گیوه چی ومهدی یعقوبی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _85

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _85

پیروزی مهدی یعقوبی بر حریف کره ای
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _86

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _86

مهدی یعقوبی در حال مبارزه در بازی المپیک ملبورن
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _87

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _87

پیروزی مهدی یعقوبی بر یکی از حریفانش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _88

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _88

پیروزی مهدی یعقوبی بر یکی از حریفانش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _89

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _89

مهدی یعقوبی و حریف ترک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _90

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _90

مهدی یعقوبی و حریف ترک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _91

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _91

اعلام پیروزی کشتی گیر ترک بر مهدی یعقوبی وکسب مدال نقره المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _92

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _92

بوسه پرویز خسروانی بر گونه مهدی یعقوبی پس از کسب مدال نقره المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _93

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _93

مهدی یعقوبی بر سکوی دوم و کسب مدال نقره المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _94

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _94

محمدعلی خجسته پور و کشتی گیر ژاپنی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _95

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _95

محمدعلی خجسته پور و کشتی گیر ژاپنی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _96

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _96

محمدعلی خجسته پور و کشتی گیر ژاپنی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _97

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _97

لحظه اعلام پیروزی محمدعلی خجسته پور بر کشتی گیر ژاپنی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _98

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _98

کسب مدال نقره توسط محمدعلی خجسته پور و بوسه غلامرضا تختی و نبی الله سروری بر گونه وی پرویز خسروانی، سید عبدالله مجتبوی، امامعلی حبیبی نیز در تصویر حضور دارند
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _99

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _99

اهدا مدال نقره محمدعلی خجسته پور توسط رئیس کمیته ملی المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _100

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _100

کسب مدال نقره توسط محمدعلی خجسته پور در کنار در کنار کشتی گیران روس و ترکیه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _101

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _101

محمود نامجو هنگام تمرین قبل از شروع مسابقات
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _102

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _102

محمود نامجو
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _103

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _103

محمود نامجو بر سکوی سوم المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _104

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _104

محمود نامجو بر سکوی سوم المپیک
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _105

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _105

محمود نامجو پس از کسب مدال برنز بازی ها در میدان سئولین از راست بالا: مجید بختیار، داوود نصیری، عبدالله نادری پایین : دکتر عباس ایزدپناه، حسین اصلانخانی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _106

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _106

محمود نامجو پس از کسب مدال برنز بازی ها در میدان سئولین بالا از راست : شعاع معتمدی، پرویز خسروانی، داوود نصیری، مجید بختیار پایین : دکتر علی زاهدی، حسین اصلانخانی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _107

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _107

از راست : مجید بختیار، محمود نامجو، دکتر عباس ایزدپناه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _108

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _108

محمود نامجو پس از کسب مدال برنز
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _109

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _109

محمود نامجو پس از کسب مدال برنز ردیف بالا از راست : شعاع معتمدی، پرویز خسروانی، داوود نصیری، مجید بختیار ردیف پایین از راست : دکتر علی زاهدی، دو تن از افسران نیروی دریایی ایران، حسین اصلانخانی

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها

پیوندها