شرکت کنندگان در المپیک ملبورن 1956

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _110

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _110

محمدعلی خجسته پور
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _111

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _111

مهدی یعقوبی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _112

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _112

ناصر گیوه چی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _113

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _113

امامعلی حبیبی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _114

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _114

نبی الله سروری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _115

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _115

غلامرضا تختی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _116

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _116

عباس زندی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _117

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _117

حسین نوری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _118

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _118

هنریک تمرز
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _119

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _119

یورا عبدولین
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _120

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _120

کیومرث ابوالملوکی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _121

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _121

حسین رضی زاده
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _122

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _122

محمدابراهیم پیروی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _123

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _123

سید عبدالله مجتبوی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _124

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _124

جلال منصوری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _125

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _125

حسین زرینی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _126

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _126

داوود نصیری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _127

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _127

محمود نامجو
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _128

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _128

علی باغبانباشی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _129

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _129

فیروز پژهان
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _130

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _130

احمد روح الایمان
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _131

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _131

اعلام پیروزی نبی الله سروری توسط داور
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _132

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _132

پیروزی حسین نوری بر حریفش
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _133

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _133

حرکت یک ضرب توسط هنریک تمرز در بازیهای المپیک 1956 ملبورن
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _134

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _134

انجام حرکت دو ضرب توسط حسین رهنوردی در محل برگزاری بازیهای المپیک 1956 ملبورن
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _135

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _135

انجام حرکت دو ضرب توسط فیروز پژمان در محل برگزاری مسابقات وزنه برداری بازیهای المپیک 1956 ملبورن
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _136

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _136

فیروز پژهان در کنار وزنه برداران آلمانی و ایتالیایی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _137

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _137

فیروز پژهان در کنار حریف کانادایی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _138

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _138

نجم الدین فارابی در حال تمرین
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _139

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _139

نجم الدین فارابی در حال تمرین
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _140

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _140

نجم الدین فارابی و علی باغبانباشی در حال تمرین از سمت راست: نجم الدین فارابی، علی باغبانباشی

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها

پیوندها