آرشیو عکس های بازی های المپیک 1956 ملبورن

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _1
کاروان بازی های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن ( برای دیدن اسامی افراد حاضر در عکس روی عکس کلیک کنید)
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _2

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _2

حسین نوری، غلامرضا تختی، حسین رضی زاده، عبدالله مجتبوی، مهدی یعقوبی، نبی الله سروری، غلامرضا مجید، حسین زرینی، جلال منصوری، حسین اصلانخانی، عبدالله نادری، محمدعلی خجسته پور، محمود نامجو در هواپیما
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _3

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _3

از ردیف جلو و راست: حسین نوری- غلامرضا تختی- حسین رضی زاده- عبدالله مجتبوی- محمدمهدی یعقوبی- نبی الله سروری- غلامرضا مجید- حسین زرینی- جلال منصوری- حسیفن اصلانخانی- یعقوب لطیفی- کیومرث ابوالملوکی در هواپیما
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _4

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _4

از راست: عبدالله نادری- دکتر علی زاهدی- غلامرضا مجید- اوری براندج- کیومرث ابوالملوکی- محمود نامجوی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _5

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _5

از راست محمد علی خجسته پور، حسین زرینی، هنریک تمرز، محمدابراهیم پیروی، عبدالله مجتبوی، ناصر گیوه‌چی قبل از اعزام به بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _6

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _6

از راست ناصرگیوه‌چی، علی باغبانباشی، جلال منصوری، حسین اصلانخانی، فیروز پژهان قبل از اعزام به بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _7

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _7

مراسم برافراشتن پرچم ایران در دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _8

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _8

مراسم برافراشتن پرچم ایران در دهکده بازی ها از سمت راست : دکتر زاهدی، عبدالله مجتبوی، حسین رضی زاده، یورا عبدولین، داوود نصیری، عبدالله نادری، پرویز خسروانی،دکتر عباس ایزدپناه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _9

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _9

قبل از حرکت به سمت ورزشگاه اصلی محل افتتاح : محمد ابراهیم پیروی، جلال منصوری، هنریک تمرز، عباس زندی، غلامرضا تختی، امامعلی حبیبی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _10

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _10

محمود نامجو پرچمدار ایران در مراسم افتتاح
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _11

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _11

محمود نامجو پرچمدار ایران در مراسم افتتاح
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _12

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _12

محمود نامجو پرچمدار ایران در مراسم افتتاح از سمت راست : حسین اصلانخانی، غلامرضا تختی، حسین نوری، داوود نصیری، پرویز خسروانی، عبدالله نادری، مجید بختیار، دکتر عباس ایزدپناه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _13

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _13

مراسم افتتاح : دکتر علی زاهدی، غلامرضا تختی،حسین نوری، یعقوب لطیفی، ناصر گیوه‌چی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _14

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _14

برافراشتن پرچم المپیک در مراسم افتتاحیه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _15

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _15

مراسم افتتاح بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _16

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _16

مراسم افتتاح بازی ها در ورزشگاه اصلی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _17

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _17

مراسم افتتاح بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _18

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _18

مراسم افتتاح بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _19

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _19

روشن کردن مشعل بازی ها در مراسم بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _20

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _20

اعضا تیم ملی کشتی ایران و بعضی از اعضا کاروان ایستاده از راست : محمد ابراهیم پیروی، دکتر علی زاهدی، احمد روح الایمان، دکتر عباس ایزدپناه، سید عبدالله مجتبوی، نب الله سروری، عباس زندی، امامعلی حبیبی، غلامرضا مجید، غلامرضا پهلوی، غلامرضا تختی، پرویز خسروانی،ناصر گیوه چی، کیومرث ابوالملوکی، مجید بختیار، حسین رضی زاده ردیف جلو : یعقوب لطیفی، مهدی یعقوبی، محمدعلی خجسته پور، حسین نوری، حبیب الله بلور
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _21

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _21

از راست : حسین رضی زاده، محمود منصفی، حسین اصلانخانی، مهدی یعقوبی، کیومرث ابوالملوکی، غلامرض تختی، حسین نوری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _22

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _22

ایستاده از راست : یعقوب لطیفی، ناصر گیوه چی، مهدی یعقوبی، اوری براندج ( رئیس IOC )، شعاع معتمدی، حسین رضی زاده
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _23

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _23

دکتر علی زاهدی پزشک کاروان و غلامرضا تختی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _24

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _24

دکتر علی زاهدی پزشک کاروان در حال مداوای چشم غلامرضا تختی که حسین رضی زاده و حبیب الله بلور نیز در عکس حضور دارند
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _25

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _25

امامعلی حبیبی پس از کسب مدال طلا،تحت مداوای دکتر علی زاهدی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _26

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _26

ملاقات قهرمانان المپیک از امامعلی حبیبی در زمان درمان وی به ترتیب از سمت راست : حسین رضا زاده، سید عبدالله مجتبوی، دکتر علی زاهدی، غلامرضا مجید، ناصر گیوه چی، عباس زندی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _27

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _27

امامعلی حبیبی و حبیب الله بلور در کنار کشتی گیر روس
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _28

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _28

بوسه غلامرضا تختی و پرویز خسروانی بر گونه محمدعلی خجسته پور ،که در عکس امامعلی حبیبی هم حضور دارد
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _29

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _29

حسین نوری در کنار علی زاهدی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _30

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _30

کشتی گیران ایران در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها ایستاده از راست : مهدی یعقوبی، شعاع معتمدی، محمدعلی خجسته پور، نبی الله سروری نشسته از راست : حبیب الله بلور، غلامرضا تختی، حسین نوری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _31

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _31

کشتی گیران ایران در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها ایستاده از راست : حسین نوری، غلامرضا تختی، نبی الله سروری نشسته از راست : مهدی یعقوبی، محمدعلی خجسته پور
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _32

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _32

غلامرضا تختی در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _33

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _33

نبی الله سروری در مقابل درب وروردی دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _34

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _34

محمدعلی خجسته پور در مقابل درب وروردی دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _35

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _35

حسین نوری در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _36

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _36

ناصرگیوه چی در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _37

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _37

ناصر گیوه چی و عباس زندی در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _38

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _38

عباس زندی در مقابل درب ورودی دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _39

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _39

عبدالله مجتبوی، غلامرضا تختی، امامعلی حبیبی در سالن غذاخوری دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _40

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _40

غلامرضا تختی در محل غذاخوری دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _41

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _41

نبی الله سروری در محل غذاخوری دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _42

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _42

غلامرضا تختی در محوطه دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _43

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _43

غلامرضا تختی و حسین نوری در محوطه دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _44

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _44

تعدادی از اعضا کاروان بازی ها ایستاده از راست : شناخته نشده، دکتر علی زاهدی، غلامرضا تختی، محمد ابراهیم پیروی، داوود نصیری، جلال منصوری، مجید بختیار، سید عبدالله مجتبوی، مهدی یعقوبی نشسته از راست : حسین اصلانخانی، نبی الله سروری، حسین نوری
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _45

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _45

از راست : حسین نوری، دکتر عباس ایزدپناه، پرویز خسروانی، غلامرضا تختی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _46

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _46

استاد میر ابوالقاسم فارسی در کنار حسین نوری در محوطه دهکده بازی ها
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _47

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _47

از راست : حسین نوری، محمدمهدی یعقوبی، عباس زندی، یعقوب لطیفی، کیومرث ابوالملوکی، داوود نصیری، غلامرضا پهلوی، دکتر علی زاهدی، دکتر عباس ایزدپناه، حبیب الله بلور، غلامرضا تختی، محمود منصفی، حسین رضی زاده
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _48

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _48

در دفتر کاروان ایران در بازی ها از راست : محمدمهدی یعقوبی، محمدعلی خجسته پور، غلامرضا تختی، دکتر عباس ایزدپناه، حسین رضی زاده، غلامرضا مجید
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _49

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _49

وزنه برداران آماده برای وزن کشی از راست : حسین زرینی، محمدحسن رهنوردی، فیروز پژهان، جلال منصوری، هنریک تمرز، محمدابراهیم پیروی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _50

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _50

محمود نامجو پس از کسب مدال برنز بازی ها در میان مسئولین بالا از راست : حسین اصلانخانی، مجید بختیار، ‌دکتر علی زاهدی، محمدابراهیم پیروی، غلامرضا پهلوی، احمد روح الایمان، داوود نصیری، شعاع معتمدی، دکتر عباس ایزدپناه، پرویز خسروانی، عبدالله نادری نشسته از راست : فیروز پژهان، محمدحسن رهنوردی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _51

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _51

محمود نامجو و حسین زرینی در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _52

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _52

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _53

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _53

محمدابراهیم پیروی در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _54

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _54

هنریک تمرز در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _55

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _55

هنریک تمرز در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _56

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _56

حسین اصلانخانی و هنریک تمرز در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _57

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _57

حسین اصلانخانی و هنریک تمرز در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _58

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _58

حسین اصلانخانی در حال دادن امضاء یادبود برای کودکان علاقمند
59

59

جلال منصوری و کیومرث ابوالملوکی در حال دادن امضاء یادبود در میان مردم
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _60

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _60

ملاقات از شعاع معتمدی به ترتیب از سمت راست : حسین رضی زاده، دکتر علی زاهدی، دکتر عباس ایزدپناه
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _61

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _61

دکتر علی زاهدی در حال معاینه شعاع معتمدی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _62

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _62

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران (غلامرضا تختی)
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _63

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _63

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران (غلامرضا تختی)
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _64

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _64

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران از سمت راست ماشین اول : امامعلی حبیبی ماشین دوم : محمد مهدی یعقوبی ماشین سوم : محمدعلی خجسته پور ماشین چهارم : عباس زندی ماشین پنجم : ناصر گیوه چی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _65

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _65

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _66

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _66

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _67

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _67

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران از سمت راست ماشین اول : غلامرضا تختی ماشین دوم : امامعلی حبیبی ماشین سوم : محمد مهدی یعقوبی ماشین چهارم : محمدعلی خجسته پور ماشین پنجم : عباس زندی ماشین ششم : ناصر گیوه چی
میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _68

میرابوالقاسم فارسی _المپیک ملبورن _68

استقبال با شکوه از قهرمانان شرکت کننده در بازی ها پس از بازگشت به تهران (محمود نامجو)

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها

پیوندها