المپیزم بنا بر منشور االمپیک

 

 

اساسنامه کمیته بین المللی المپیک "منشور المپیک" نام دارد.

 

       - شکیبایی وتحمل                 (  Tolerance)

   - همبستگی                       (Solidarity )

                  - احترام به دیگران              (Respect  for  others )

  - بازی جوانمردانه               (Fair  play )

 - برابری                          (Equality  )

                 - عدم تبعیض                    (Non-discrimination )

        - شرکت درمسابقات             (Taking  part )

    - دوستی                         (Friendship )

                - رشد ویژگیهای رفتاری (Character development )

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها

پیوندها