جوادی، ابراهیم _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ سکوی نخست
ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ نفر دوم از سمت راست
ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ نفر دوم ایستاده از راست
ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ بر روی تشک کشتی سمت چپ
ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی نفر اول از سمت چپ
ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ نفر دوم از سمت راست
ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی بر روی تشک کشتی
ابراهیم جوادی _ عکس

ابراهیم جوادی _ عکس

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها

پیوندها