حیدری، علی اکبر _ عکس

علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری _ نفر دوم از چپ
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری روی تشک کشتی
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری _ نفر اول از چپ
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری _ نفر دوم از چپ
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری _ نشسته نفر پنجم از راست
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری روی تشک کشتی، داور دست وی را به عنوان پیروز مسابقه بالا برده است.
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری _ عکس
علی اکبر حیدری _ عکس

ما را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

ارتباط با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ، موزه ملی ورزش،المپیک،پارالمپیک
کدپستی :1995614336
نمابر : 26203374 
تلفن :26203396-021
  16- 021-27615314 
ایمیل : museum@olympic.ir

پیوندها

پیوندها
پیوندها
 پیوندها   پیوندها

پیوندها