فرم نظرسنجی از موزه

اطلاعات فردی
بازدید کننده محترم لطفاً با ارائه نظرات سازنده خود در راستای ارتقاء روز افزون این موزه، پس از تکمیل این فرم ، ما را یاری فرمائید.
جهت ارائه خدمات بهتر ، فرم ارزیابی زیر را پر کنید.


Follow us on social networks

link footer

Contact us

Address: North Seoul Street, Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway, Tehran
Postal code :1995614336
Fax :26203425-31
Tell:26203425-31
Email: info@www.olympic.ir

Links

logo2
logo mo